Yoga is loslaten niet vastklampen

Yoga is loslaten van conditioneringen, die zich in de loop der jaren hebben opgebouwd, en soms ons leven behoorlijk kunnen beheersen. Binnen het Tibetaans Boeddhisme wordt ook met dit gegeven gewerkt tijdens de meditaties. Conform de leer van de Boeddha is het willen vastklampen of vasthouden aan dingen een van de oorzaken van het lijden.Het is namelijk nooit genoeg, je wilt steeds meer. Beter is het om te accepteren, dat het is, zoals het is.Elke moment is in feite een leermoment om te evolueren.

Nadruk op het positieve

Accepteer het moment precies zoals het is, en waar nodig kom je in actie. Op andere momenten laat je het, voor wat het is. Heb steeds oog voor het positieve, wat zich schuilt ook in moeilijke omstandigheden. Het is vaak de enige manier om overeind te blijven en niet in een moeras weg te zakken.

Wij komen allemaal voor de situatie te staan, waarin wij dierbaren los moeten laten. Ook daarin, terwijl het naderende einde onvermijdelijk is, kunnen mooie momenten ontstaan. Communicatie vindt plaats op een dieper niveau. Gesprekken, die echt ergens over gaan, worden gevoerd. Loslaten is dan uiteindelijk ook een expressie van liefde, want diegene, die kort te leven heeft, wordt verlost van verdere lijden. Vastklampen zou eerder meer lijden kunnen veroorzaken. Het lichaam is een tijdelijk omhulsel. Wanneer het verval inzet en de functies een voor een ophouden te functioneren, is het letterlijk tijd om te gaan.

Immers alles is aan verval onderhevig en is vergankelijk, zo leerde de Boeddha. Zolang als dat ontkent wordt, zal er lijden zijn. Het aanvaarden ervan is in zekere zin een bevrijding.anne yoga 2013 766

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *