Yoga en energie

Als je yoga beoefent word je bewust ven je energie. Je leert er steeds bewuster mee omgaan. In de asana’s , houdingen, voel je hoe de energie door de specifieke houding in een bepaald patroon door een specifiek deel van het lichaam stroomt. Deze kennis kun je gebruiken om je energie te richten op bijvoorbeeld het hoofd tijdens meditaties, of juist door het lichaam wel of niet naar de uiteinden toe. Voor een verwarmend effect stuur je de energie naar de uiteinden, vingers en tenen toe. hetzelfde geldt ls je wilt bewegen.

Als je goed contact met de aarden wilt voelen, stuur je de energie naar het bekkengebied toe. het bekken is het fysieke middelpunt van het lichaam, en van daaruit wordt het contact met de aarde of de grond bewerkstelligd. Via het bekken stroomt de adem en de energie door naar de benen en voeten of de wervelkolom.

Spelen met energie

Je kunt de energie niet alleen sturen in een bepaalde houding met behulp van de adem, maar gaandeweg leer je er ook mee spelen. Je gaat de energie steeds bewuster voelen. Je kunt zo de energie in de vorm van warmte tussen je handen voelen, wanneer je ze rustig van en naar elkaar toe beweegt.

Het is al genoemd; de adem speelt een belangrijke rol als het om energie gaat. Adem verbindt ook fysieke en mentale energie met elkaar.Je hebt hiervoor specifieke ademtechnieken. Op den duur kun je economisch en duurzaam om leren gaan met je energie. Door bijvoorbeeld bandha’s, lichaamssloten, toe te passen hou je energie vast. De drie belangrijkste bandha’s zijn: muladhara, de sfincter van je endeldarm, uddiyana, middenrif en jalandara, de kin. Op het moment, dat je de bandha’s weer loslaat, gaat de energie juist sneller stromen.

Dit alles draagt er ook toe bij dat je probeert te voorkomen, dat je “energie gaat lekken”. Je kunt ervoor zorgen dat je door de bandha’s en je lichaamshouding een gesloten circuit vormt. Anderzijds kun je je ook open stellen voor nieuwe energie van buitenaf.

Het beste kun je energieduurzaamheid om maar in hedendaagse termen te blijven, vergelijken met een smartphone. Als die opgeladen is zijn de batterijen 100%. Naarmate je de smartphone gaat gebruiken loopt de percentage terug. Zo is het ook met ons. Bewust ademen, weten, wanneer welke houding van toepassing is. dan kom je een heel eind met je energie, dan leef je bewust.

Yoga en zomertijd

De klok is wederom een uur vooruit gezet naar zomertijd en dit terwijl wintertijd de originele tijd is. het gevolg is dat velen, net als ik, enkele weken nodig hebben om helemaal reset te raken. het wordt nu later licht, en dat maakt het wakker worden juist moeilijk. Op zonnige dagen gaat het iets beter.Het blijft en constructie ooit bedoeld om energie te besparen, maar de daadwerkelijke besparing in energie. schijnt mee te vallen.

Je hebt honger op latere momenten enzovoorts.

Voor wat betreft beoefening van yoga is het fijn om lessen ‘s avonds te geven terwijl het aanvankelijk nog licht is. De dagen worden langer en een mooie manier om daarbij stil te staan is uiteraard de zonnegroet. je verwelkomt het zonlicht en de dag die voor je ligt. Je stemt af op her ritme van het universum en de natuur dichterbij.

Ik ben net teruggekomen uit Ierland waar ik het imposante Newgrange Monument bezocht. Newgrange en de omringende grafheuvels zijn helemaal gebouwd overeenkomst de beweging van het zonlicht door het jaar heen. Zo worden winterzonnewende gemarkeerd bij de ingang van het grafkamer van Newgrange en de lente en herfst equinoxen door de twee kleinere monumenten, grafheuvels op 10 km afstand ten oosten en ten westen van Newgramge. Als je bedenkt dat deze monumenten dateren van 3200 jaar voor onze jaartelling, wordt je stil. Wat een kennis en inzicht moeten de toenmalige bewoners hebben gehad.

 

Door yoga afstemmen

Door middel van yoga proberen wij af te stemmen op het ritme van  de jaargetijden van het licht, maar de kennis en inzicht van toen hebben wij nog niet eigen gemaakt.

Als je je open stelt voel je wel de bijzondere energie in dat hele gebied, waar ik een week geleden as in Ierland.Het bijzondere licht de ruimte en het feit, dat je waar je ook kijkt, de horizon ziet. Dat doet iets met je.

Ik was er in het kader van vergaderingen van de Europese Unie van Yoga. Wij waren 30 personen uit heel Europa bij elkaar gekomen om te vergaderen en om samen te zijn op deze bijzondere plek.

 

Yoga en een pas op de plaats

Door yoga leer je goed luisteren aar je lichaam en de signalen die het afgeeft. Er zijn vele verschillende signalen. Je kunt denken aan pijn, koorts en ziekte, maar vermoeidheid is ook een signaal, dat je niet in balans bent. De verstoring van balans is te herleiden aan een teveel of te weinig energie op een bepaald plek in het lichaam, en dan krijg je symptomen zoals boven genoemd. De symptomen roepen je een halt toe, dat je het rustiger aan moet doen. Ziekte zelfs een griep kan een gelegenheid zijn om na te denken te reflecteren, wat eventueel anders kan. Ook een ongelukje, een val bijvoorbeeld kan het moment zijn om na te gaan, waar je mee bezig was vooral de manier waarop. Misschien had je haast of lette je niet goed op, allesbehalve mindful.

Zie dergelijke “ongemakken”als een mogelijkheid tot zelfreflectie en introspectie. Zij dienen zich niet voor niets aan.Je bent tegen een grens aangelopen en dit heeft gevolgen. Om je aandacht naar binnen te richten en kritisch naar jezelf en je gedragspatronen te kijken is moed voor nodig. Echter als je het wel doet, kun je dikwijls patronen en conditioneringen onderkennen en er wat aan doen en zo tot op zekere hoogte preventief te werk gaan.

Hier komen yoga en meditatie weer van toepassing. De yogahoudingen beïnvloeden de energiestroom in een bepaald deel van het lichaam ondersteund  door de adem.

Meditatie leert je kijken naar je gedachten en leert je uiteindelijk ze ook te relativeren.en ze los te laten.

 

Onthoud dat alles met elkaar samenhangt en dat lichamelijke signalen een belangrijke functie hebben. Ze kunnen je waarschuwen dat iets niet in orde is uit balans dus.

Yoga en de kunst van loslaten

De Boeddha onderwees in zijn 4 Edele waarheden, alles is vergankelijk, alles is aan verandering onderhevig en niets is permanent maar juist vergankelijk. het is belangrijk om geregeld deze leringen te overdenken met name in moeilijke tijden om zo wat relativeringsvermogen te ontwikkelen.

In het leven zijn er ontmoetingen, het samen een stuk van het pad in het leven afleggen en vervolgens is er afscheid, het loslaten. Dit is bijzonder actueel bij het verlies van dierbaren, hoe moeilijk ook. Hierbij is het goed om je te realiseren, dat wij passanten zijn op deze aarde, wij ontstaan, leven en vergaan in een voortdurend kringloop volgens zowel het Hindoeïsme als het boeddhisme.Wij komen op aarde met een specifieke taak die je moet proberen te volbrengen.Dat lukt niet altijd. Het kan soms zo gaan, dat iemand geen zin en geen perspectief in dit leven ziet en ervoor kiest om een einde aan het leven te maken. In de Oosterse tradities ligt dat moeilijk omdat je karma “nog niet gerijpt is”Hoe anders dan in Nederland waar het debat over voltooid leven en levenseindekliniek gevoerd wordt. Voor beide zienswijze is wat voor te zeggen.

de reden, dat ik it onderwerp aansnijd is de recente zelfdoding van iemand uit mijn omgeving op 35-jarige leeftijd. Het zet je aan het denken, Vragen komen op. Zag niemand het aankomen? Had die persoon geholpen kunnen worden? Het is allemaal achteraf, het feit van de zelfdoding ligt er, en je moet er mee zien  te leren leven en vooral te accepteren met het besef, dat de persoon in kwestie dit echt wou en als enige uitweg zag.

Door yoga en meditatie ben je bezig met ontstaan, leven en afsterven, dat geldt voor elke ademcyclus en elke seconde worden nieuwe cellen in het lichaam geboren, en elke seconde sterven cellen af . Geboorte en dood wisselen elkaar voortdurend af en houden elkaar zo in evenwicht. Yoga en meditatie leer je accepteren, dat alles aan verandering onderhevig is, niets is permanent maar vergankelijk. De leringen van de Boeddha kunnen ons helpen te accepteren, wat is, niets meer en niet minder.

Yoga tegen stress

In een recent interview gaf Hillary Clinton aan, dat ze na het verliezen van de presidentsverkiezingen in 2016 haar toevlucht zocht in yoga en pranayama. Zij zei met name baat bij de wisselden ademtechniek te hebben gehad. De techniek, nadi shodana, is inderdaad daar heel geschikt voor.

Het gaat als volgt: je ademt in via linker neusgat, uit via rechter neusgat dan in via rechter neusgat en uit via linker neusgat, en zo voorts. Je begint en eindigt met linker neusgat.

 

Je brengt hiermee linker en rechter hersenhelft en daarmee ook linker en rechter lichaamshelft met elkaar in balans. Op een hersenfilm, encefalogram, zijn regelmatige hersengolven te zien. Deze ademtechniek is zodoende ook zeer geschikt als opmaat voor meditatie.

Zon en maan energie

De energie aan de linkerkant van het lichaam correspondeert met de maan, en de energie aan de rechterkant van het lichaam correspondeert met de zon. De beide stromen van energie, surya nadi en chandra nadi kruisen elkaar in een punt achter de ogen, het chiasma opticum. Voor de duidelijkheid surya nadi ontspringt aan de linker hersenhelft en chandra nadi aan de rechter hersenhelft. De ademstroom aan de linkerkant van het lichaam is verkoelend, neerwaarts vrouwelijk en is negatief geladen. De stroom aan de rechterkant van het lichaam is verwarmen, omhooggaand, mannelijk en positief geladen. Linkerkant beeldend voor het totale plaatje, terwijl rechterkant detaillistisch en analytisch is. Gedurende het etmaal wisselen zij elkaar af ongeveer om de drie uur. Dan stroomt de energie sterker aan de ene kant. Je kunt het beste eten wanneer de energiestroom aan de rechterkant van het lichaam het sterkst is en het beste drinken, wanneer de linker stroom het sterkst is.Iedereen heeft ongetwijfeld gemerkt dat het ene neusgat verstopt zit bij verkoudheid, en ook gemerkt dat het wisselt.

Kalmerend effect

Het kalmerend effect is te herleiden naar het in balans brengen van de energiestromen. Externe stimuli krijgen minder snel vat op je, bovendien wordt de aandacht naar binnen gericht. hetzelfde wordt bewerkstelligd door sommige yogahoudingen. Dat zijn houdingen waarbij je het lichaam als het ware afsluit voor de buitenwereld, denk aan vooroverbuigingen en uiteraard ook een liggende ontspanning werkt goed tegen stress of overbelasting.

 

 

 

 

Yogatrends

Vele vormen van yoga zijn al langer bekend. De verschillende vormen of eigenlijk stromingen zijn veelal vernoemd na de leraar of yogameester, die ze ontwikkeld heeft. Voorbeelden, zijn Iyengaryoga, Bikramyoga ,Sivananda Yoga maar ook Prana Flow Viniyasa,, Kashmir Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Dru Yoga, Kundaliniyoga.

De  laatste tijd echter, duiken vreemde vormen althans de namen ervan op. Zo werd onlangs ter gelegenheid van Wereldyogadag op 21 juni veel aandacht besteedt aan Bieryoga, Geitenyoga en Heavy Metalyoga. Contradictio in terminis kun je wel zeggen Je kunt je afvragen, wat dit met yoga te maken heeft? Acroyoga, een afgeleide van acrobatiek, hangmatyoga en supyoga, die op een surfboard wordt uitgevoerd, waren al bekend. Maar ook hier geldt, dat het slechts afgeleiden van yoga betreft, met echte klassieke yoga hebben zij weinig van doen.Uitwassen is een betere typering hiervoor.

Deze ontwikkeling is ongunstig, omdat het tot verwarring leidt. Het is symptomatisch voor deze tijd, dat men steeds nieuwe kicks willen en steeds weer willen veranderen. Dat terwijl yoga, zoals het oorspronkelijk is ontstaan en is overgeleverd  consistent behoort te zijn..

Het neemt niet weg, dat er in verband met Wereldyogadag, dit jaar voor de derde keer, veel aandacht aan yoga wordt besteedt in de media: radio, televisie, kranten, tijdschriften om maar te zwijgen van evenementen, die werden georganiseerd op 21 juni. Het is natuurlijk positief, dat yoga steeds meer bekendheid krijgt en daarmee ook gedemystificeerd wordt. Hopelijk zijn bovengenoemde trends van zeer voorbijgaande aard en verschuift de aandacht weer naar “echte”yoga.

Yoga als leiddraad

Inmiddels is het een tijd geleden sinds mijn laatste blog. Soms hebben andere zaken voorrang, omdat heel veel dingen tegelijk spelen. Dit was hier ook het geval. Lifechanging event is natuurlijk de geboorte van mijn tweede kleindochter alweer twee maanden geleden. Elke keer als zo een kleine mens wordt geboren is het niet alleen een wonder maar het ontroert omdat  een klein mens zo puur en onbevangen is. Die leeft helemaal in het nu. Zolang de primaire levensbehoeftes worden bevredigd, is het leven heel overzichtelijk helemaal als een yogi. Wij kunnen daar veel van leren, het moment nu is je werkkapitaal, gisteren en morgen zijn van weinig belang. Dit is eigenlijk zoals het zou moeten zijn, wil je leven als een yogi ontdaan van versluiering en illusie. Soms is de weg terug naar die staat lang en hobbelig.

Mediaaandacht

De laatste tijd is er wederom veel aandacht voor yoga in de media.Zodoende werd ik onlangs door Radio 1 van de Publieke Omroep uitgenodigd om in de studio te komen om commentaar te geven in een 20 minuten lange item over de effecten van Kundalini Yoga, n.a.v. een boek van een psychotherapeut, Peter kampschuur hierover. Ik was in mijn hoedanigheid als voorzitter van de vereniging van Yogadocenten Nederland (1140 leden) uitgenodigd. In diezelfde periode, begin mei zond TV 2 en drieluik “Max Zoekt Rust”uit. het betrof Max Westerman, voormalig America-correspondent van RTL, die zijn passie voor yoga en zijn ervaringen daarmee in verschillende settings. Zo was hij in retraite op de Veluwe, dan weer in een ashram in India en tenslotte woonde hij een yogales in een penitentiaire inrichting bij, waar hij sprak met de inzittenden. In hat najaar zond TV een serie met Paul Witteman uit getiteld”Witteman zoekt het geluk” zo kwam hij tijdens zijn zoektocht ook bij een yogales terecht.

Al deze uitingen in de media bewijzen, dat yoga voor steeds meer mensen als leidraad in hun leven functioneert en dat het erbij hoort als onderdeel van een bewuste levensstijl.

Mijn kleindochter heeft het in zich. Nu maar hopen, day zij dit zo lang mogelijk kan vasthouden.

Yoga van mij tot wij

De premier van India, Mahendra Modi, is een fervent beoefenaar van yoga.

Zodoende heeft hij in 2015 21 juni uitgeroepen tot Wereld Yoga Dag, met yogamanifestaties wereldwijd. Er komt dan ook steeds meer aandacht voor yoga in de media. Dat is een positieve ontwikkeling.

Gek genoeg werd juist in India, het land waar de wortels van yoga liggen, yoga gezien als een bezigheid wat slechts voor een selecte elite beschikbaar was. Het moge duidelijk zijn, dat het beeld inmiddels is veranderd. Yoga word wijdverspreid beoefend door mensen met verschillende achtergronden in verschillende omgevingen. Vele yogavormen worden beoefend onder de gemeenschappelijk noemer yoga. Zo is er voor elk wat wils een vorm van yoga, waar hij of zij zich tot aangetrokken voelt. In wezen streven de verschillende types yoga, waarbij de accenten net iets anders liggen hetzelfde na, namelijk een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en zelfontplooiing van de individuele mens. Uiteindelijk wordt het oorspronkelijk evenwicht en samenspel tussen lichaam, adem en denken hersteld.

Op de langere termijn leef je in evenwicht met jezelf en de jou omringende wereld. De grote verbanden worden zichtbaar en je ziet jezelf als een schakeltje in het grote geheel.

Ik moest daaraan denken, toen ik van de week een uitsprak van premier Modi las: hij zei: “yoga is the journey from me to we” Dat is mooi geformuleerd, want het gaat niet alleen om jou als persoon met om het geheel en jouw deel daaraan. Als je hierover doordenkt kom je vanzelf bij vraagstukken over milieu, en naastenliefde. en hoe daarvoor te zorgen. In deze roerige tijden is het belngrijker dan ooit. Om in vrede met de wereld te leven begin je bij jezelf, heb vrede met jezelf en met wie je bent. Door yoga te beoefenen wordt dat bewustzijn aangewakkerd.

Yoga en gelijkmodigheid

Gerichte ademoefening, yoga en meditatie dragen bij aan een gelijkmoedige geest. gelijkmoedig in de zin van je niet uit het veld laten slaan, wat er ook gebeurt. Dit is dus wezenlijk anders dan een vlakke gemoedstoestand, wat neigt naar flegmatisch zijn.

Wisselend door linker en rechter neusgat ademen, dus links in, rechts uit, rechts in en links uit, beginnend en eindigend met links, is.  de meest doeltreffende ademtechniek om in een gelijkmoedige toestand te geraken.

Je synchroniseert linker en rechter hersenhelft maar daarmee ook linker en rechter lichaamshelft, Ze vormen een geheel in balans. De ademtechniek, nadi shodana, geheten, bevordert bovendien het concentratievermogen. De aandacht wordt geïnternaliseerd, en externe stimuli storen niet. Voor belangrijke beslissingen of om weer bij jezelf te komen is nadi shodana de aangewezen ademtechniek.

Balans en focus

Yogabeoefening vereist sowieso de volledige aandacht. In balanshoudingen is dat meteen zichtbaar. Dwalen de gedachten af, wordt de houding wankel en raak je uit balans. Dat is het mooie van yoga: doordat  volledige aandacht wordt vereist, verdwijnen niet relevante gedachten naar de achtergrond. Je wordt een met de houding. dat is yoga of eenwording.

Meditatief gedachten en gevoelens benoemen

Meditatie poogt het hoofd met alles, wat erin omgaat stil te krijgen. In het begin lijkt het dikwijls averechts te werken, want je wordt je bewust van de gedachten, beelden en gevoelens. let op, zij zijn er altijd wel, maar nu is er weinig afleiding, en ga je ze zien.

Zie het als een goederentrein, die voorbijrijdt In elke wagon zit baggage in de vorm van gedachten, beelden of gevoelens zowel positief als negatief. Het is een gegeven, Door je niet te verzetten maar proberen om het allemaal van een afstand te bekijken dus neutraal, zullen ze na verloop van tijd sneller verdwijnen. Ze krijgen geen vat op je en je blijft gelijkmoedig.

Conluderend zowel, yoga, pranayama(adembeheersing) als meditatie dragen in belangrijke maten bij aan gelijkmoedige toestand. van je geest.

 

Yoga en oud en nieuw

Het jaar loopt ten einde, de dagen zijn korter met minder daglicht. Het is tijd voor reflectie en balans op te maken, wat ging goed en wat kan beter of anders?De winterzonnewende is het moment voor introspectie en meditatie. In de natuur wordt alles stiller ter voorbereiding van lange periode van stilte en rust. Het is niet voor niets, dat sommige dieren zich terugtrekken in hun winterslaap.

Uiteraard kunnen wij niet in winterslaap gaan, maar wat wij wel kunnen doen, is het gedeeltelijk terugtrekken der zintuigen, pratyahara, genoemd in het Sanskriet. Dit doe je door middel van contemplatie en meditatie als tegenhanger van de overdaad aan zintuiglijke prikkeling, waar wij juist in deze periode aan blootgesteld worden.

Kerstmis is van oudsher de viering van het terugkerende licht, na de kortste dag. Het luidt een nieuw begin in met nieuwe mogelijkheden.

Yogahoudingen waarin je je terugtrekt 

Meerdere yogahoudingen bieden je de mogelijkheid om je even terug te trekken, zodat je weer bij jezelf komt en je zodoende weer kunt opladen met energie. In de regel zijn dat houdingen zoals vooroverbuigingen. Denk aan de ploeghouding of de houding van het kind.

Ademoefeningen waarbij je links in, rechts uit, rechts in en links uit ademt alsook Nadi Shodana, eerst  een serie links in en rechts uit en daarna een serie rechts in en links uit, zorgen ervoor, dat je aandacht naar binnen wordt gericht zodat externe prikkels ook extern blijven.

Als je erover nadenkt zijn wij in het huidige tijdperk met consumeren, verkeerd bezig en gaan wij tegen de natuur in. Wellicht is dat een reden, dat juist rondom de feestdagen zoveel mensen ziek worden. Hun lichaam zegt stop!

Genoeg stof tot nadenken de komende tijd.

anne yoga 2013 766