Yoga en onderscheid maken

In vrijwel alle oosterse tradities wordt onderwezen dat je onderscheid moet maken tussen een persoon en het handelen zeg maar de acties van een persoon.

Dit geldt ook voor het boeddhisme waaronder het Tibetaans boeddhisme waar ik erg veel affiniteit mee heb. Vanaf de midden jaren zeventig van de vorige eeuw heb ik zowel hier als in het buitenland, waaronder India en Nepal , België en Ierland vele cursussen, retraites, lezingen en initiaties van vooraanstaande leraren vanuit het Tibetans boeddhisme gevolgd. De meeste van deze bijeenkomsten waren met de Dalai Lama en Sogyal Rinpoche. Van laatstgenoemde heb ik vooral in de jaren negentig veel lessen en retraites gevolgd. Dit was voordat hij wereldfaam verwierf met zijn boek “het Tibetaanse boek van leven en sterven” Het boek wat overigens miljoenen keren over de toonbank is gegaan was toen in wording, en de verschillende hoofdstukken vormden het thema van de dag met lezing en discussie met vraag en antwoord.

Ik heb vel van Sogyal Rinpoche geleerd met name over meditatie en het werken van je geest. Ik heb daar dagelijks profijt van.

Hij was een begaafde leraar, die trouw bleef aan de Tibetaans boeddhisme, maar dat wist te combineren met inzichten uit het Westen Hij was namelijk afgestudeerd religiewetenschapper aan de universiteit van Cambridge.

Door mijn eigen studie, religiestudies aan de Radboud Universiteit, ben ik door tijdgebrek niet meer naar retraites m.m. van hem gegaan.

Het kwam daarom als een shock, toen hij in 2017 in de publiciteit kwam vanwege jarenlange misbruik zowel seksueel alsook psychisch De aanleiding was een open brief opgesteld door 8 van zijn studenten, die de media opzochten. Het was middenin alle me too scandal-en. Het resulteerde erin, dat Sogyal Rinpoche zich genoodzaakt terug moest treden als algemeen directeur van Rigpa, de organisatie, die hij had opgezet met 130 leercentra wereldwijd. Hij overleed op 28 augustus 71 jaar oud.

Terug naar het begin: hoe moet je hem nu in je herinnering houden? Is hij een boef, zeg maar? Dat is hij zeker, Hij hield er bovendien een zeer luxe levensstijl op na, de laatste jaren mede mogelijk gemaakt door de vele donaties die Rigpa ontving.

Zijn handelen in dit opzicht is dus niet goed te praten. Aan de andere kant was hij een fantastische leraar, en ben ik hem schatplichtig voor de inzichten die zijn onderricht mij gebracht heeft. Zijn overlijden is dus heel dubbel. De uitdaging is nu om de persoon die hij helaas werd te onderscheiden van zijn onderricht. Het valt niet mee, maar het streven is er.