Yoga en Nieuwjaar

Yoga en nieuwjaar

het is elk jaar verbazingwekkend hoe december een maand van consumeren is en januari juist een mand van consuminderen is, althans zo wordt ons aangeraden. Het besef is inmiddels algemeen doorgedrongen dat wij er goed aan doen te versoberen te ontspullen. Het is zo dat een opgeruimde omgeving ook een opgeruimde geest met zich mee brengt.

Hetzelfde doen wij in yoga door middel van zowel asana’s en pranayama’s oftewel yogahoudingen en ademtechnieken. Zowel externe als innerlijke ruimte creëren rust en daarmee ook energie. Ik ga zelf een challenge aan om conform de boeddhistische inzichten mij niet te identificeren met mijn gedachten en emoties maar ze vooral te zien voor wat ze zijn, namelijk wervelingen of golven die komen en gaan. Door yoga en meditatie leer je ook om in jouw centrum te blijven in jouw krachtveld zodat niet je omver kan krijgen. Je verzet je niet tegen opkomende gedachten of emoties. je bekijkt ze je kunt ze zelf omarmen en doorleven, waarna je ze ook weer los kunt laten.

Je ertegen verzetten werkt averechts; zowel gedachten als emoties nemen dan bezit van je en laten geen ruimte over. Dan zijn wij terug bij het begin, namelijk opruimen, ruimte scheppen. Laten wij daar maar mee beginnen door middel van yoga, ademtechnieken en meditatie.