Yoga en compassie

In september gaf de Dalai Lama 2 dagen lezingen in Rotterdam. De rode draad door zowel de publieke lezing alsook het boeddhistisch onderricht was compassie en hoe die te ontwikkelen.

In het Tibetaans boeddhisme spelen de begrippen compassie en mededogen een essentiële rol. De grondgedachte is dat alle levende wezens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Iedereen wil gelukkig zijn en vanuit die gedachte kun je compassie cultiveren zelfs voor je zogenaamde vijanden en slechte mensen.

In yoga speelt compassie eveneens een grote rol. Je maakt met zijn allen deel uit van het grote allesomvattende geheel. De zon schijnt op iedereen ongeacht achtergrond ras, geslacht, nationaliteit en zo voort. Wij ademen dezelfde lucht in Als je daarvan doordrongen bent, kun je geleidelijk aan compassie en mededogen ontwikkelen. In de yoga uit dat zich ook als empathie, inlevingsvermogen. Je wordt door yoga fijngevoeliger en je zintuigen  worden verscherpt. Zodoende besef je dat de een niet los kan bestaan zonder de ander, en streef je naar hetzelfde doel en dezelfde idealen.

Compassie heeft betrekking op je omgeving, op micro, macro en uiteindelijk op metaniveau Op microniveau heeft het betrekking op het individu, dat je niet te hard bent voor jezelf  bent bijvoorbeeld tijdens het beoefenen van yoga. Respecteer je grenzen en ga er niet overheen. Dat wil niet zeggen dat je de grenzen geleidelijk aan kunt verleggen maar met beleid.

Compassie en mededogen zie je hier zowel in het boeddhisme alsook in yoga terug.

.