Yogatrends

Vele vormen van yoga zijn al langer bekend. De verschillende vormen of eigenlijk stromingen zijn veelal vernoemd na de leraar of yogameester, die ze ontwikkeld heeft. Voorbeelden, zijn Iyengaryoga, Bikramyoga ,Sivananda Yoga maar ook Prana Flow Viniyasa,, Kashmir Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Dru Yoga, Kundaliniyoga.

De  laatste tijd echter, duiken vreemde vormen althans de namen ervan op. Zo werd onlangs ter gelegenheid van Wereldyogadag op 21 juni veel aandacht besteedt aan Bieryoga, Geitenyoga en Heavy Metalyoga. Contradictio in terminis kun je wel zeggen Je kunt je afvragen, wat dit met yoga te maken heeft? Acroyoga, een afgeleide van acrobatiek, hangmatyoga en supyoga, die op een surfboard wordt uitgevoerd, waren al bekend. Maar ook hier geldt, dat het slechts afgeleiden van yoga betreft, met echte klassieke yoga hebben zij weinig van doen.Uitwassen is een betere typering hiervoor.

Deze ontwikkeling is ongunstig, omdat het tot verwarring leidt. Het is symptomatisch voor deze tijd, dat men steeds nieuwe kicks willen en steeds weer willen veranderen. Dat terwijl yoga, zoals het oorspronkelijk is ontstaan en is overgeleverd  consistent behoort te zijn..

Het neemt niet weg, dat er in verband met Wereldyogadag, dit jaar voor de derde keer, veel aandacht aan yoga wordt besteedt in de media: radio, televisie, kranten, tijdschriften om maar te zwijgen van evenementen, die werden georganiseerd op 21 juni. Het is natuurlijk positief, dat yoga steeds meer bekendheid krijgt en daarmee ook gedemystificeerd wordt. Hopelijk zijn bovengenoemde trends van zeer voorbijgaande aard en verschuift de aandacht weer naar “echte”yoga.