Yoga is een voortdurend leerproces

In april bracht ik enkele dagen door in een klein Zwitsers dorpje, Villeret. Aanleiding was vergaderingen van de Europese Yoga Unie. Ik vertegenwoordig daarin onze beroepsvereniging Vereniging voor Yogadocenten Nederland.

Wij waren gehuisvest in een dependance van the Yoga University, een Zwitserse Yogaopleidingsinstituut, die trouw blijft aan de traditionele manier van yoga-onderwijs uit India. De studenten verblijven intern, tijdens de opleidngsdagen van woensdag middag tot zondag avond zo een 18 keer per jaar.De accommodatie is uiterst sober, met gedeelde slaapkamers en geen wifi of internet, want “dat leidt af”. Behoorlijk streng met 1000 contacturen en een pittig programma. Wel iets anders, dan de gemiddelde yoga-opleiding in Nederland, mag ik zeggen. Hier tracht men in de opleidingen de klassieke yogatraditie te eerbiedigen maar wel zo, dat het voor de westerling van vandaag relevant en toepasbaar is.

Je bent nooit klaar met leren

Het zien van deze op het eerste gezicht strenge aanpak gaf stof tot nadenken. Wie dient zo een opleiding? Is het realistisch om dezelfde strenge eisen aan je cursisten te stellen?

Ik denk het niet. Mensen komen met verschillende achtergronden en motivaties naar een yogales, Dat maakt het vak van yogadocent ook zo mooi en uitdagend om daarop in te kunnen spelen.. Bovendien kun je je afvragen, of je niet tijdens een opleiding op een afgelegen plek erg ver van de gewone wereld bent verwijderd? De kunst is nou juist yoga te integreren in het leven van alledag.Je mag dan wel een diploma op zak hebben, maar juist door het lesgeven ga je zelf een heel nieuw leerproces aan. Je bent voortdurend in beweging en onderweg. De overgeleverde traditie van yoga is en blijft belangrijk, maar “het”moet blijven stromen. Je moet als docent met regelmaat uit een bron kunnen putten

om fris te blijven. Bovendien kunnen jouw cursisten met hun diverse input en ervaringen je veel leren, mits je je ervoor open stelt. Dit zijn zo wat overpeinzingen naar aanleiding van een verblijf in Zwitserland.anne yoga 2013 802anne yoga 2013 496