Yoga en vetrouwen

Tijdens het jaarlijkse yogacongres van de Europese Unie van Yoga in de Zwitserse Alpen in augustus volgde ik onder andere workshops bij Francois Lorin. Een gerenommeerde docent en leerling van Desicachar, zoon van de grote Krishnamacharya. Laatstgenoemde is eigen de aartsvader van het yogaonderricht en zijn leerlingen waaronder zijn zoon, Iyengar en Pattabhi Jois hebben de yoga in de vorige eeuw naar het Westen gebracht en centra opgericht wereldwijd.

 

Ik voelde mij bevoorrecht lessen te mogen ontvangen van iemand, die zo “dicht bij het vuur”heeft gezeten. het thema van het congres was , Ananda, of gelukzaligheid, en hoe dat zijn neerslag heeft op niet alleen de lessen vanuit het systeem van yoga, maar hoe het door kan werken in je dagelijkse leven. Daar gaat het tenslotte om.EEn ons praktijk is meer waard dan kilo’s theorie.

het thema, ananda, werd aan de hand van de klassieke teksten behandeld en vervolgens toegepast in interactieve oefeningen. De oefeningen werden som in twee-tallen, en soms met meer in een kleine groep gedaan. Strekking was, dat een persoon bij voorbeeld rustig zat te ademen met gesloten ogen, en dat de ander observeerde. Hier komt vertrouwen om de hoek kijken, want als dat er niet is,, ku je zulke oefeningen niet doen.

In een kleine groep van 4 personen, stond 1 ervan in het midden met gesloten ogen. De overige drie plaatsten dan een hand op verschillende plekken op die persoon.  Ook hier vraagt het vertrouwen van zowel diegene die in het midden staat en het ondergaat als van de personen eromheen. De energieën worden zo heel voelbaar alsook de mate, waarin zij heen en weer stromen. hetzelfde, zeg maar hand opleggen, gebeurte ook in twee-tallen. Vanuit de gedachte dat alles eenzelfde organisme is, dat er geen afgescheiden entiteiten zijn, dus vanuit de staat van ananda, kan dit ervaren worden.

Als laatste  moesten de helft van de aanwezigen een kwartier lang draaien om hun as net als de dansende derwishen, terwijl de andere helft toekeek, dat niemand duizelig werd en omviel. Ogen waren strak op de horizon gericht.Een bijzondere ervaring.

anne yoga 2013 778Dit ter ilustratie van vertrouwen, want het impliceert ook overgave.

anne yoga 2013 802