Yoga en karma

Karma is een concept, wat geregeld genoemd wordt. Wat is karma nou eigenlijk? Een simpele uitleg is: de keten van oorzaak en gevolg, van het causale verband tussen actie en reactie.

Het systeem van yoga is ontstaan op het Indiase subcontinent. Een subcontinent met een smeltkroes van verschillende religies en filosofische systemen. Yoga is niet een religie maar een filosofische systeem, die alle aspecten van het leven en de individuele mens omvat.

Karma en reincarnatie

2 belangrijke religieuze stelsels voortgekomen uit het Indiase subcontinent zijn Hindoeïsme en Boeddhisme. Beide kennen het begrip reïncarnatie  zij het met het belangrijke verschil, dat het Hindoeisme een individuele ziel erkent, terwijl het Boeddhisme  juist leert dat er geen zelf is . Een mens is een configuratie van dhammas of atomen, voortdurend aan verandering onderhevig. met als gevolg: vergankelijk.

In het Hindoeisme is karma belangrijk voor een goede wedergeboorte. Dat wil zeggen goed en verdienstelijk gedrag. In het boeddhisme wordt de nadruk gelegd op karmische imprintanne yoga 2013 766, die je met je mee draagt naar een volgend bestaan. Het leven dient erop gericht te zijn andere levende wezens niet te schaden, want je zult de rekening eerder of later gepresenteerd krijgen. Die gedachte is ons niet vreemd. De Bijbel staat vol met verhalen en gelijkenissen met zinnen als doe een ander niets aan, wat je jezelf niet aan wilt doen. Behandel je buur als ware het jezelf, en wie goed doet, goed ontmoet. Vanuit het christelijke gedachtegoed betreft het veelal ethiek in de interactie met je medemens. Datzelfde geldt ook zowel voor het Hindoeïsme en voor het Boeddhisme. Je moet goed karma, een goed en voorspoedig leven, verdienen zeg maar.

Verandering en vergankelijkheid

De begrippen verandering en vergankelijkheid zijn essentieel in het Boeddhisme. Elke seconde brengt je dichter bij je fysieke dood Dit bestaan is tijdelijk. Je oogst tijdens dit bestaan de vruchten van handelingen uit het verleden.Op alle acties volgen vroeg of laat een reactie soms uit heel onverwachte hoek.

Je kunt karma dan zien als een boemerang.Je gooit hem in de lucht, het Universum in, en hij keert terug. Deze metafoor laat je inzien, dat alles met elkaar in verband staat en met elkaar samenhangt. Dit inzicht raakt aan de kern van yoga en laat daarmee de relatie tussen yoga en karma zien.