Yoga en weerstand overwinnen

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: dat je geen zin hebt om iets specifieks te doen. je staat dan voor de keuze: je doet het niet of je doet het wel. De laatste optie is dan een overwinning, want je gaat aan je aanvankelijk weerstand voorbij. Niet zelden krijg je energie en voel je je goed na afloop.

Waar komt weerstand vandaan?

Je kunt je afvragen, waar de weerstand vandaan komt en waarop die gebaseerd is. Het kan angst voor het onbekende zijn. Het kan ook betekenen, dat je uit je comfortzone moet gaan en dat de situatie waarin je je bevindt op een gegeven moment verandert, hoe weinig ook. Ben je bijvoorbeeld binnen in je warme huis en is het buiten koud en guur, dan kun je geen zin hebben om naar buiten te gaan en in dit geval naar yogales te gaan. je hebt de keuze, ga je niet komen er misschien schuldgevoelens  jegens jezelf, want je was in eerste instantie van plan om te gaan. Ga je wel kan het zomaar gebeuren, dat je na afloop zegt: ik ben blij, dat ik toch gegaan ben, want ik voel mij stukken beter.

Bepaalde yogahoudingen roepen weerstand op

Iedere yogabeoefenaar heeft voorkeuren voor bepaalde yogahoudingen, terwijl andere houdingen als onprettig worden ervaren en soms zelfs als pijnlijk. De reactie is dan weerstand, het lichaam verkrampt, waardoor het nog moeilijker wordt. Je zou kunnen kijken waar je precies tegenop ziet. Het kan zijn, dat een houding je op jezelf terugwerpt en dat je bang bent om je kwetsbaar op te stellen.Dit is het geval met houdingen zoals de kameel, ustrasana, en de vis, matsyasana, omdat het keelgebied open is. Je bent letterlijk weerloos, als je zou worden aangevallen. Je kwetsbaar durven opstellen is een teken van innerlijke kracht, onthoud dat.

Als je langer yoga beoefent, kom je erachter, dat de houdingen, die weerstand bij je oproepen, nou juist de houdingen zijn, waar je mee aan de slag moet. Zij bieden juist mogelijkheden voor persoonlijke groei.Op die manier gaat yoga voor je leven. je gaat met de stroom mee in plaats van stil te blijven zitten.

 

Yoga en voornemens

Aan het  begin van het nieuwe jaar nemen veel mensen zich voor om op verschillende wijzen hun leven en hun gezondheid, wat daarmee gepaard gaat, te verbeteren. Bovenaan de lijst staat afvallen en meer bewegen. Stoppen met roken en minder drinken komen daar achteraan. Pas veel lager staat positiever denken en dus minder ruimte geven aan negatief denken en je onnodig zorgen maken en je geldzaken op orde krijgen.

Onderzoekers hebben zich bezig gehouden met wel of niet slagen van voornemens. Voor wat afvallen en bewegen aangaat, is inmiddels bekend, dat vele pogingen tot afvallen en meer bewegen al na een maand gestaakt worden. Daar kunnen meer redenen voor zijn: je moet harder werken, dan je had geanticipeerd, en zichtbare en voelbare resultaten blijven uit. Stoppen dan maar, want het werkt toch niet.Die conclusie vloeit voort uit consumptief gedrag en het idee van de maakbaarheid van het bestaan. Vaak is men er niet voldoende van doordrongen, dat je zelf actief moet worden en het ook moet volhouden voor langdurige resultaten.

Yoga kan werken

Yoga brengt een bewustwording met zich mee. Je beweegt bewuster ondersteund door de adem je wordt bewuster van de signalen en het functioneren van lichaam en geest. Dat kan er op termijn toe leiden, dat je het eetpatroon verandert, omdat je beter voelt wat en wanneer en hoeveel je moet eten. Hierdoor wordt overeten voorkomen, en blijft het gewicht beter op peil. Nu is het wel zo, dat yoga het beste werkt, als je het integreert in je leven.; dat betekent behalve zelf oefeningen thuis doen ook dat je de balans tussen actie en ontspanning weet te vinden in alle aspecten van je leven. In het Engels spreek je van de 3 P  s: practice, patience en perseverance. In het Nederlands: oefening, geduld en volharding. Alledrie zijn ze onontbeerlijk voor het welslagen van je voornemens.