Yoga en innerlijke rust

De donkere dagen voor de kerst en de kerstdagen en jaarwisseling geven voor veel mensen aanleiding tot stress. Een week gehoorde opmerking is: ik zal blij zijn, als het allemaal achter de rug is, en dat het leven weer normaal wordt. Dat is jammer, want het wordt dan allemaal blijkbaar te veel. Teveel zintuiglijke prikkels, te veel sociale verplichtingen te veel kosten en ga zo maar door.

Dat is jammer en het kan ook anders. Doseren biedt de oplossing, Less is more. Vrede op Aarde en in de mens welbehagen, dat kan alleen als je vanuit je eigen innerlijke vrede begint, Yoga biedt uitkomst, omdat yoga nou juist het systeem is, waarin evenwicht wordt nagestreefd. Evenwicht op alle fronten te beginnen bij jezelf en jouw energiehuishouding, opdat je niet meer vergt van jezelf dan je aankunt. Wij leven in een tijd met een hoog tempo en veel aanbod. Kunst is om het wezenlijke van het onwezenlijke te onderscheiden. Zo ook met festiviteiten en vieringen rondom kerstmis en Oud en Nieuw. Wat is nou echt belangrijk? Focus daarop en probeer de rest zoveel mogelijk los te laten. Als je vanuit je innerlijke kompas vaart, dan voel je feilloos wat je kunt doen en wat je kunt laten.

Momenten van reflectie en stilzitten en nadenken over hoe het afgelopen jaar voor jaar is geweest en de balans opmaken, geeft rust en ruimte. Rustmomenten zowel van stilzitten als een mooie wandeling in de natuur alsook luisteren naar muziek, kunnen bijdragen tot geslaagde feestdagen. Daar gaat het tenslotte om.

Yoga en overgave

Yoga heeft alles te maken met overgave, met je open te stellen, voor wat er komen gaat. Dit impliceert, dat je ook de gewoonte om bijvoorbeeld alles te willen controleren laat varen. Alleen dan kun je open zijn, zonder vooruit te willen lopen op hetgeen, wat er gaat komen en zonder blijven vastklampen aan hetgeen, wat reeds voorbij is. Deze weg in te slaan zal gaandeweg een gevoel van bevrijding geven. De rugzak, die je meesjouwt wordt lichter, en dat geeft ruimte. Hierin liggen de uitdagingen ook voor serieuze yogabeoefening.

Je weet zogezegd immers niets maar staat voortdurend open voor nieuwe lessen en nieuwe inzichten. Deze opstelling is natuurlijk niet alleen van toepassing voor yoga maar ook voor,hoe je in het leven staat.

Kwetsbar opstellen

De huidige maatschappij brengt verharding met zich mee. Door moordende competitie op bijvoorbeeld de banenmarkt lijkt het devies ieder voor zich en God voor ons allemaal. Kwetsbaarheid wordt als zwak gezien, terwijl het tegendeel is waar. Wie zich kwetsbaar opstelt toont moed. Die durft zich immers op te stellen zonder attributen en bij zichzelf te blijven. Je laat zien, wie je bent, en dat kun je alleen als je stevig in je schoenen staat.  Yoga helpt bij dit proces, want yoga breng zelfkennis met zich mee. De weg naar zelfkennis is vaak een hobbelige weg, waarop je zowel je positieve alsook je negatieve eigenschappen zult tegenkomen.. Overgave is dit proces toe te laten.