Yoga en comfort zone

Het pad van yoga is een pad, die naar onbekend terrein leidt. Dat betekent weg uit de vertrouwde omgeving, weg uit je gewoontes en patronen, veroorzaakt door conditionering. Het betekent daarmee weg uit je comfort zone. Je weet niet, wat yoga je zal brengen, dus is het zaak om je open op te stellen.

Toen Epke Zonderland vorige maand wereldkampioen werd op het WK turnen met zijn rekstok-oefening werd van tevoren druk gespeculeerd of hij wel 4 salto’s achter elkaar zou uitvoeren, of dat hij de veilige optie voor 3 salto’s zou kiezen. Laatstgenoemde optie had hem immers succes gebracht in het verleden, bovendien zou hij nauwelijks risico lopen. Je zou dit kunnen zien als zijn comfort zone. Hij koos er echter voor om zijn grenzen te verleggen door letterlijk een sprong te wagen. Hij won en hoe!

Dit voorbeeld illustreert, dat het de moeite waard kan zijn om je grenzen te verleggen en  je op onbekend terrein te begeven. Dit geldt zeker voor yoga.

Gewoontes en conditioneringen

Yogabeoefening  biedt je nieuwe manieren om met de fysieke en mentale niveaus van jezelf om te gaan en zodoende gewoontes en patronen, die zijn ontstaan in de loop van je leven af te leren. Je gaat anders met het lichaam om dan bij andere fysieke disciplines. Je werkt met het geheel van lichaam, adem en geest.

Yoga kan heel confronterend zijn, omdat je bepaalde eigenschappen gaat zien. De eigenschappen kunnen variëren van een stijf lichaam, met pijn en ongemakken tot een onrustige geest en gebrekkige concentratie en een verkeerde manier van ademen. Als je echter met een open vizier yoga verwelkomt, zul je na verloop van tijd de positieve effecten ervan kunnen ervaren. Yoga schudt je wakker en brengt je uit je comfort zone. Alle vooruitgang is ontstaan door een zekere ontevredenheid of onvrede met de situatie, zoals die was en met het besef, dat daar verandering in moest komen.

Alle grote uitvindingen of creatieve expressies zij vanuit en innerlijke drang om het verschil te maken samen met een innerlijke onrust tot stand gekomen Als iedereen zich achteruit liet zakken in zijn makkelijke stoel en alles volgens vertrouwde patronen bleef doen, zou de wereld tot stilstand komen. De Comfort zone biedt slechts tijdelijke soelaas. Door eruit te breken worden grenzen verlegd. Epke Zonderland heeft dat mooi laten zien. .