RIP BKS Iyengar

Met het overlijden van BKS Iyengar op 20 augustus is wellicht de grootste yogameester, yogacharya van de  moderne tijd heen gegaan.De yogagemeenschap wereldwijd is hem ontzettend veel dank verschuldigd voor zijn enorme bijdrage en het doorgeven van de yogatraditie.

BKS Iyengar of Bellur krishnamachara Sundaran Iyengar, zolas zijn naam voluit luidt werd 95 jaar geleden in Zuid India in het stadje Bellur geboren. Hij was het 11e uit 13 kinderen en had als kind een zwakke gezondhijd. Hij overwon tyfus, malaria en tuberculosis, en zou later zeggen, dat hij zijn leven te danken had aan yoga. Hij kwam reeds op jonge leeftijd daarmee in aanraking en werd door Krishnamacharia als zijn leerling geaccepteerd..Door zijn huwelijk werden zij schoonfamilie van elkaar. Iyengar demonstreerd de yogahoudingen aan verschillende hoge gasten aan het hof van de maharaja van Mysore. Daarnaast begon het verschillende toepassingen van yoga te onderzoeken. Door zijn eigen positieve ervaringen ontwikkelde hij een therapeutisch en medische topassing van yoga en zowel houdingen als ademtechnieken.

Kenmerkend voor de yogavorm, die naar hem vernoemd is, is de discipline, de precisie en zorgvuldigheid waarmee wordt gewerkt. Het uitvoeren van houdingen, die soms heel lang werden aangehouden gebeurde volgens de uitlijningen van het lichaam met adem als ondersteuning.Zijn bekwaamheid op het gebied van yoga was bijzonder, en de yogawereld is hem ook dankbaar voor alles wat hij aan kennis en inzicht heeft doorgegeven.

Hij ontmoette de beroemde violist, Yehudi Menuhin, in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zij raakten bevriend en Iyengar gaf Menuhin privelessen yoga aanvankleijk voor rugklachten, maar Menuhin werd een toegewijde yogi en zou Iyengar, zijn beste vioolleraar ooit, noemen.

Mede door Yehudi Menuhin werd Iyengar geintroduceerd in het Westen. Hij richtte yogascholen op in vele landen. Iyengar yoga wordt tegenwoordig in 77 landen onderwezen en zijn boeken zijn in 31 talen verschenen. Time Magazine noemde hem in 2004 een van de 100 meest invloedrijke personen van de wereld. ZIjn thuisbasis was Pune, India waar zijn instituut tot de absolute wereldtop behoort. Cursussen zijn jaren van tevoren al volgeboekt. Zijn dochter Geeta, heeft nu de leiding. Dit is ook conform de traditie waaruit hij voortkomt. Kennis wordt doorgegeven aan je kinderen, opdat zij het werk kunnen voortzetten.

Een hele bekende uitspraak van hem is ; je lichaam is een tempel, houdt het schoon en zuiver zodat de ziel erin kan verblijven. Lichaam adem en geest, Yoga, en dat typeert hem. Geen detail werd over het hoofd gezien. Zijn nalatenschap zal blijven voortbestaan.

Yoga quotes 2

Ook in moderne tijd hebben vooraanstaande yogameesters inspirerende uitspraken gedaan over yoga en de betekenis ervan, alsook hoe je je ertoe kunt verhouden.

Via social media komen ze geregeld voorbij. Zo kwam deze, waarvan de auteur onbekend is, onlangs voorbij:  Yoga is not about how deep you can go down but about what you learn on the way down. Dat klopt. Yoga is een continue proces niet alleen van leren maar ook van persoonlijke ontwikkeling. Yoga biedt je de instrumenten aan om dat proces in gang te zetten.

De stichter van Ashtanga Yoga, tegenwoordig enorm populair, Sri Pattabhi Jois, zei: Do your practice and all is coming. Hij bedoelt, dat beoefening op regelmatige basis, het liefst dagelijks, een voorwaarde is om resultaten te boeken. Resultaten kunnen op allerlei vlak zijn, hetzij spiritueel, hetzij fysiek en hetzij materieel. Voor wat hoort wat, Je kunt dat bepalen.

De volgende twee uitspraken komen van misschien wel de grootste nog levende yogameester, B.K.S. Iyengar. Hij heeft zijn eigen stijl, Iyengar yoga ontwikkeld. Een stijl waar precisie en het correct uitvoeren van de houdingen en ademtechnieken centraal staat Hij werkt met de uitlijningen van het lichaam en de therapeutische toepassingen van yoga.om zodoende tal van klachten te kunnen verlichten.

Gezondheid definieert hij als volgt: Health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit. When one is free from physical disabilities and mental distractions, the gates of the soul open. Hij formuleert in een notendop yoga als een compleet systeem, die alle aspecten van een mens bevat. Yoga brengt de harmonie, lees de verstoorde balans weer terug in balans. Pas als dat bereikt is, kun je je open opstellen.. Het Engelse woord voor ziekte, disease, is heel treffend, want ziekte is in feite een teken van onbalans en, ongemak, Pas als dat geen rol speelt en geen aandacht meer opeist, kun je je open stellen om je ware zelf te ontdekken.

De tweede uitspraak van Iyengar laat de balans zien tussen wie je bent, en waar je bent, en wat yoga voor je kan betekenen:

Yoga teaches us to cure, what need not be endured, and to endure what cannot be cured.

Hiermee raakt hij zowel het fysieke als het mentale niveau. Hij legt bovendien uit welke invloed yoga hierop heeft. Mooi gezegd!

Yoga Quotes

Binnen de traditie van Yoga zijn er in de loop van tijd meerdere treffende uitspraken met betrekking tot yoga gedaan. Een aantal zijn citaten uit de klassieke yogateksten, en die tot op heden relevant zijn.

Ik zal mij nu slechts tot een paar beperken en wellicht op een later tijdstip anderen bijvoegen.

Uit de Yoga Sutra’s van Patanjali wordt yoga als volgt gedefinieerd: Yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken. Dit is eerder uitvoerig besproken in verband met de adem en adempauzes. Juist tijdens de pauzes zijn er geen gedachten.

In de Bhagavad Gita, een ander klassieke yogatekst staat over ontspanning: De ziel die zich in de zintuiglijke wereld beweegt en toch de zintuigen met elkaar in harmonie kan houden….vindt rust in stilte.

In de Hatha yoga Pradipika, de eerste grote tekst over yogabeoefening lees je over de houdingen, asana”s,: Asana’s maken een mens sterk, bevrijden hem van ziekten en geven hem soepele ledematen. In dezelfde tekst lezen wij over de adem het volgende: Als de ademhaling zwerft is de geest onrustig, maar als de ademhaling rustig is, is de geest ook rustig. met andere woorden, adem en denken hangen nauw samen. Wie zijn adem beheerst, beheerst zijn denken en andersom.

Over voeding staat in de Siva Samhita:laat de yogi matig en sober eten,anders kan hij, hoe slim hij ook is,nooit succes hebben.

Over de kringloop van het bestaan, samsara, genaamd lezen wij in de Chandogya Upanisad: er bestaat een ziel die zuiver is en boven ouderdom en dood is verheven….het is Atman, de ziel in de mens.

Van recentere datum zijn de volgende twee uitspraken door Swami Vishnu Devananda, die in de jaren zestig van de vorige eeuw een van de eerste yogapioniers was, die yoga uit India naar Westen bracht. Hij zei over medidatie het volgende: meditatie is een constante stroom van waarnemingen en gedachten; zoals water stroomt in een rivier.

Over yoga en gezondheid zei hij het volgende: de yogi beschouwt het fysieke lichaam als een instrument voor zijn reis naar de perfectie.