Yoga mainstream

Het proces is al een poosje gaande, namelijk dat yoga steeds meer geïntegreerd wordt in de huidige maatschappij getuige het feit dat bijvoorbeeld hat nationale voetbal team zich lieten filmen tijdens het uitvoeren van de zonnegroet. In hun geval wordt de in elkaar overgaande houdingen van de zonnegroet gebruikt als warming up. Zowel de Volkskrant als Editie NL besteedde er aandacht aan. De voetballers gebruiken naast de zonnegroet ook ademtechnieken vanuit yoga, pranayama’s, om focus te krijgen.

Vanuit de yogawereld juichen wij dit vanzelfsprekend toe. Wellicht worden de weid verbreide vooroordelen, dat yoga alleen voor vrouwen  en een te zachte activiteit zou zijn,  zo weggenomen.

Yoga en Sport

Yoga en sport worden al langer in combinatie gebruikt om geest en lichaam in balans te krijgen teneinde betere prestatie in de sport te kunnen leveren. Bekende tennissers als bijvoorbeeld Pat Cash en John McEnroe zijn fervente beoefenaars van yoga.Als je in balans bent , luistert je sneller naar signalen van je lichaam, en kunnen blessures wellicht gereduceerd worden.

Dat yoga echt steeds meer geaccepteerd wordt werd voor mij wederom een week geleden bevestigd toen ik naar mij  favorite serie “True Blood”. Wat schetste  mijn verbazing, toen de aflevering begon met een heuse yogales compleet met zonnegroet, ademoefeningen en maditatie? Zo zie je  maar weer. het staat in ieder geval vast, dat het nationale voetbalteam het fantastisch heeft gedaan op het WK.

Yoga en stilte zoeken

In de Yoga Sutra’s van Patanjali, wordt yoga gedefinieerd als het stilleggen van de wervelingen van het denken.Dit gaat op voor zowel de gedachten alsook de innerlijke gesprekken, waarbij de ene stem ja zegt en de andere nee. Vrijwel iedereen kent dat verschijsel. Het kan soms heel uitputtend zijn.

Adem als instrument

Als je adempauzes inlast na iedere in en uitademing ontstaan momenten van stilte. Tijdens de korte pauzes met zowel volle als lege longen ben je stil. Er vindt geen denkactiviteit plaats.Dit gegeven vormt ook de grondslag voor vele vormen van meditatie. Je focus ligt op een oject, waarbij alle gedachten eromheen wegvallen. Duiken zij toch weer op, ga je terug naar het object van je meditatie.

Yogahouding en verstilling

De yogahoudingen, asana’s genaamd brengen ook een stilte teweeg. Alle aandacht gaat naar het uitvoeren en het verb lijven in de houding en de effecten op het mentale en fysieke vlak, er is eenvoudigweg niet ruimte van andere gedachten. Hetzelfde geldt, als je helemaal geconcentreerd met iets bezig bent.

Het klinkt eenvoudig, maar is dat in de praktijk niet altijd. Toch kunnen deze vaardige middelen uitkomst bieden bij het stil worden en innerlijke rust.