Voor en na Yoga

Voor het beste resultaat van yoga is het goed om voordat een yogales begint, of voordat jezelf begint met je beoefening, om even een paar minuten stil te zitten en gewoon je adem observeren.Vele yogascholen beginnen met het reciteren vn een mantra, maar een moment van aandacht, waarin je de dagelijkse beslommeringen achter je laat, en je open stelt voor er gaat komen, zorgt ervoor dat je aanwezig bent met volle aandacht.

Als je voor jezelf oefent, zal dit je helpen precies te doen, wat voor jou goed is. Dat voel je immers zelf het beste. Ben je in een zetting van een yogales, zal deze attitude je helpen, het aangeboden lesstof optimaal te benutten en te integreren.

Hou het effect vast na afloop

Yoga behelst introspectie. Het maakt je gevoeliger, omdat je zintuigen worden gebruikt. Tevens streef je ernaar, je energieniveau te verhogen. Voor het optimale effect van yogabeoefening is het daarom raadzaam om als het ware de aldus verkregen energie alsook effect even door te laten werken. Dat gebeurt het best, als je even stil blijft in plaats van meteen, na een les weer druk te doen met activiteiten of meteen te gaan praten. Dit geldt zeker in een lesomgeving, waar sommige mede-cursisten meer tijd nodig hebben om bij te komen.Die kunnen enorm schrikken van snelle bewegingen of gepraat om zich heen.

Als je dus voor en na de yoga een moment neemt om stil te zijn, krijgt het ook een bijzondere plek, en zul je langer profijt hebben van de positieve effecten van yoga.

Yoga en ruimte maken

Zowel op het fysieke als op het mentale niveau streven wij ernaar, door middel van beproefde yoga-technieken ruimte te maken. Als je ruimte hebt en je opgeruimd voelt, bevordert dat de gezondheid.

Adem is hier de belangrijke schakel tussen het fysieke en het mentale niveau..Die twee niveau’s hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Stel je rekt je linkerflank uit. Dan zul je de adem voornamelijk in de linkerflank voelen.  Tegelijkertijd ontstaat er ruimte in de linkerflank. De linkerlong wordt elastischer. Hetzelfde geldt voor de rechterflank, als je die uitrekt. Wanneer de adem alle ruimte krijgt om te stromen geeft dat een gevoel van ruimte en openheid.

Reinigen en ruimte maken

Wellicht is de belangrijkste reinigende ademtechniek, kapalabathi, waarbij afvalstoffen worden verwijderd uit de luchtwegen. Dit gebeurt door de adem krachtig uit te stoten via de neusgaten op de uitademing. De naam, kapalabathi, betekent letterlijk: schijnende schedel. Op het mentale vlak worden sombere gedachten verdreven, en maken ze plaats voor lichtere gedachten. Zwaarmoedigheid kan verdwijnen. je voelt je opgeruimd.

Het behoeft geen betoog, dat opruiming in de vorm van ontslakken en vasten, afvalstoffen uit het lichaam verdrijven. Positieve effecten zijn: meer energie, fysiek een lichter gevoel en meer souplesse. Dit laatste werkt gunstig op het uitvoeren van yogahoudingen, asana’s. je torst immer minder lichaamsvolume met je mee met alle positieve effecten van dien.

Ten slotte maakt je delen van het lichaam, met name de ledematen, langer op de uitademing. Je rekt en maakt ruimte om de asana goed te kunnen uitvoeren. Uitzondering op deze regel is de buik. Die wordt juist kleiner tijdens de uitademing, hierdoor kun je bijvoorbeeld benen optrekken of je voorover buigen. Ook nek en hoofd trekt je op tijdens de uitademing, omdat de borstholte dan kleiner wordt.