Yoga en Mantra

Zelf zal ik niet zo snel mantra’s in mijn yogalessen reciteren. Ieder zijn ding zullen wij maar zeggen. Echter als ik ergens een cursusdag of workshop bezoek, worden mantra’s met regelmaat gereciteerd. Soms gebeurt het met muzikale begeleiding en soms vormen ze een onderdeel van een yogales binnen een bepaalde traditie.

Afgelopen vrijdag was ik met 20 collegae uit heel Gelderland op een bijeenkomst ter gelegenheid van het twaalf-en-halfjarige jubileum van een centrum. Om deze dag extra feestelijk in te luiden kwamen een man en een vrouw met guitaar en een Indiaas harmonium met ons mantra’s zingen ter afsluiting.

Samen reciteren versterkt het effect

In je eentje mantra’s zingen is lastig maar in een groep werkt het prima en geeft het energie. Je maakt als het ware deel uit van dezelfde trilling die door elke cel in het lichaam gaat.

Je gaat op in de klanken en wordt daarna stil van binnen. meditatie ontstaat dan vanzelf. Het woord mantra betekent, direct vertaald uit het Sanskriet: hetgeen wat de geest beschermt. Daarin ligt de verklaring, waarom het zo werkt. Nogmaals in mijn ervaring werkt het sterker in groepsverband.

Het werd zo een mooie dag met een mooie viering.

Alles is verbonden met elkaar

Vanuit de gedachte, dat wij deel uitmaken van het ene grote allesomvattende geheel kom je automatisch ook uit op energie, trilling, en vanuit een Buddhistisch perspectief op mededogen.

Energie

IN Yoga werken wij met energie, zowel met latente aanwezige energie in jezelf en ook het opwekken van energie door middel van yoga, adem en meditatie.Elke cel in ons lichaam is een manifestatie van energie, die een volledig levenscyclus doorloopt.Cellen ontstaan, worden in stand gehouden en vergaan tenslotte.. Daaruit blijkt, dat alles aan voortdurende verandering onderhevig is, dat alles vergankelijk is. Als je hier even over door denkt, dan volgt, dat wij constant veranderen, want wij zijn een configuratie van cellen of atomen. Elke seconde is het patroon of de samenstelling anders. Vanuit deze gedachte wordt in het Boeddhisme ook niet over een zelf gesproken, want die laat zich niet zien als een constant gegeven, want vergankelijk.

Alles heeft eenzelfde oorsprong en is intrinsiek met elkaar verbonden. Daar zouden wij vandaag de dag vaker bij stil moeten staan.

Individu als ondeelbaar

De huidige samenleving wordt gekenmerkt door individualisme, ieder voor zich. Althans zo wordt vaak beweerd. Het woord individu komt uit Latijn en betekent, datgeen wat zich niet laat delen. het is dan wel ironisch, dat het de laatste decennia een volstrekt andere betekenis heeft gekregen. Wij zouden er goed aan doen teug te gaan naar de oorspronkelijke betekenis ervan. Wij zijn ondeelbaar met elkaar en met onze omgeving verbonden.  Willen wij deze aarde behouden, moeten wij ook vanuit deze visie hanelen.

Sta er een bij stil, hoe een kopje thee belandt in jouw theekopje. Die heeft al een hele reis gemaakt vanuit de heuvels in Sri Lanka bijvoorbeeld, waar generatie naar generatie de grond bewerken en theeplanten zaaien en laten groeien. De zon en de regen en de juiste temperatuur zijn nodig om de planten te laten groeien. vervolgens worden de blaadjes geplukt, gedroogd verpakt en vervoerd en gedistribueerd voor dat die in de winkelschappen belandt. Dit ter illustratie van hoe alles met elkaar samenhangt. De energie is de verbindende factoor.

Nogmaals wij werken in yoga bewust met energie, een van de doelstellingen van yoga is juist energie opwekken en niet uitputten. Je zintuigen staan op scherp, je bent alert en neemt de indrukken uit de omgeving op.