Rustgevende adem, hulp bij slapen.

Alhoewel wij middenin de herfst zitten, kan het geen kwaad om een rustgevende ademtechniek uit te voeren. waarover problemen met in slaap vallen wellicht gereduceerd kunnen worden.

De ademtechniek, brahmari, brengt een trilling teweeg niet alleen in het hoofd maar in het hele lichaam.en daar komt het rustgevende effect erin.

Zoemen als een bij.

De techniek is niet moeilijk. Je zit met een rechte wervelkolom. Plaatst de duimen in het oor. De overige vingers bovenop het hoofd en de ellebogen gespreid. Dat laatste is van belang, omdat het lichaam als klankkast fungeert, en dat je zodoende de bortskast open hebt.

Je ademt in via de neus, houdt een kort moment de adem vast met de kin tegen de halskuil, jalandara bandha, en ademt vervolgens uit via de neus met een zoemgeluid. Je bootst als het ware het zoemen van een bij na, terwijl je mond gesloten blijft. Herhaal dit minimaal vijf maal en voel na.

Recent onderzoek legt een mogelijk verband tussen het regelmatig uitvoeren van deze adem met het verlichten van oorsuizen, tinnitus. Het onderzoek is nog gaande. Je kunt wel ervaren, dat de oren vrij worden gemaakt van overtollig oorsmeer. Reden temeer om brahmari te doen. Sukses!

Contact met de grond

Tijdens de herfststorm vorige week, werden vele bomen ontworteld en vielen ze om. De boomhouding, urkasana,is een prachtige balanshouding. Hij ontleent zijn naam inderdaad aan een veel voorkomende vorm van een boom. Je staat stevig op een been. De voet, waarop je staat, is als het ware geworteld in de grond. Het oprichten van het lichaam doet denken aan de stam. De armen tenslotte zijn dan de takken, die uitreiken naar het licht.

Belangrijk punt van in balans blijven is behalve een stabiele voet ook een stabiel bekken. Het bekken is het fysieke middelpunt van het lichaam en het dragende midden door het standbeen(in dit geval) goed in contact met de grond.

Het bekken als verbinding

Het bekken staat voortdurend in verbinding met de grond of de aarde, zo je wilt. In staande houdingen zorgt het bekken via de benen en voeten daarvoor.In zittende houdingen heb je vanuit de zitbotjes contact met de grond en als je ligt via de achterkant van het bekken, zeg maar je onderrug of als je op je buik ligt via de de heupen en de onderbuik. Je staat voortdurend in verbinding met de grond en vanuit dit gegeven worden de yogahoudingen, asana’s, ook benaderd.Hiermee wordt gelijkt een  vooroordeel over yoga teniet gedaan, namelijk dat yoga zweverig is. Het tegendeel is waar: je staat met beide voeten op de grond en treedt vanuit die basis de wereld tegemoet. Je zult dan ook niet snel omwaaien tijdens een toekomstige storm.