Maat houden en yoga

De vierde leefregel conform de Yoga Sutra’s van Patanjali betreft moderatie, maat houden in het Sanskriet, brahmacarya, dikwijls vertaald als kuisheid. Dat laatste roept associaties op met religieuzen, die een celibatair leven leiden, maar het begrip, brahmacarya,  reikt verder.

In de culturele context van yoga op het Indiase subcontinent was het gebruikelijk, dat leden van de hogere kasten, de brahmanen, die toegang hadden tot de geschriften in het Sanskriet, zich na een voltooid maatschappelijk leven terugtrok om een spirituele queeste te volgen.I

In deze fase, de vierde levensfase, voeren spirituele aspecten de boventoon. je hebt immers je maatschappelijke taken voltooid zowel in werkverband alsook in gezinsverband.

Vanzelf brengt dat een sobere levensstijl met zich mee.. Dit heeft een positieve uitwerking op de gezondheid, daar hoort yoga, pranayama, adembeheersing, contemplatie en meditatie bij.In dit licht moet , brahmacarya, gezien worden. Je houdt maat niet alleen op fysiek (seksueel) gebied maar in alle aspecten van het leven. Er is dan geen sprake van verspilling, je gaat economisch om met al je enrgiden, waardoor je ze ten volle kunt benutten, Dit is ook een van de kenmerken van yoga beoefening.

 

Yoga en zomerhitte

Wij krijgen enkele dagen met tropische temperaturen. Sommigen zullen het misschien te warm vinden om yoga te doen. Dat hoeft niet zo te zijn, mits je enkele aanpassingen doen.

Ten eerste zowel in de yogauimte als daarbuiten, veel water drinken, het liefst met een schijfje citroen eventueel een kwart theelepel gestreken zout toevoegen. Houdt vochtbalans op peil, is dorstlessend en reinigt bovendien.

Tempo aanpassen

Een voordeel van hoge temperaturen is het feit, dat je  spieren en gewrichten soepeler worden. Je moet sowieso het tempo aanpassen. Dat betekent, dat de houdingen langzamer en vloeiender worden uitgevoerd. Je kunt ook langer in de statische fase van een houding verblijven.

Kleding moet zowel vocht op kunnen nemen alsook de huid laten ademen. Dat betekent geen kunststoffen.

Verkoelende adem

Ten slotte heb je enkele ademtechnieken, die een verkoelend effect hebben Het meest voor de hand liggend is sithali,Het gaat als volgt: je zit rechtop ademt uit via de neus. Steek je tong uit  Maak een soort gootje en zuig  vervolgens via dit gootje de adem in. Even vasthouden en uitademen via de neus. De instromende adem wordt verkoelt door aanraking met de vochtige oppervlakte van de tong.

Een andere prettige ademoefening tijdens de zomermaanden is brahmari, oftewel de zoemende bij.

Inademen via de neus, uit via de neus maar vergezeld van een zoemgeluid. Oren zin afgesloten met de duimen en ogen gesloten. Doordat je de oren en ogen sluit, kan het zoemgeluid door het hele lichaam resoneren, hetgeen rustgevend werkt.

Ten slotte, als je naar buien gaat in de zon: gebruik beschermfactor op de huid en vermijd in de volle zon te zitten/liggen tussen 12 en 14 uur te zitten.

Yoga en niet-stelen

De derde ethische leefregel voor je opstelling tegenover de buitenwereld betreft, niet stelen, asteya, in het Sanskriet. Uiteraard denk je meteen aan”Gij zult niet stelen” en dat is heel begrijpelijk. Het begrip, asteya, de derde van de 5 leefregels,yama’s, reikt echter verder. In eerste plaats betekent het, dat je niet het bezit van een ander respecteert en dat je niet dit toe zult eigenen. In de yogatraditie komt het erop neer, dat je niet het bezit van iemand anders nodig heeft, want je moet zelf realiseren, at je zoekt. De zoektocht heeft niet alleen betrekking op materieel bezit maar ook op niet-materiele dingen. Hier kun je denken aan inzicht en wijsheid.

Deze twee begrippen kun je alleen verkrijgen door eigen toedoen, door eigen opgedane ervaringen en levenslessen.Als je hierover nadenkt, besef je, dat je vanuit de yoga-traditie niet steelt, noch in gedachten noch in woorden of daden.

Dit is een universele leefregel, die terug te vinden is in alle culturen en religies.

Yoga en Waarachtigheid

De Yoga Sutra’s van Patanjali beschrijven het achtvoudige pad van yoga naar eenwording. Daarin zijn ook de leefregels, zeg maar gedragscode met betrekking tot de buiten wereld, de zogenaamde yama’s inbegrepen. Wij hebben de eerste daarvan, geweldloosheid, ahimsa, onlangs beschrijven. De tweede leefregel is waarachtigheid, satya, Waarachtigheid die niet alleen betrekking heeft op waarheid maar verder gaat. Het gaat erom, wat voor jou waar is, en waar je volledig achter kunt staan.

Spraak en geschrift

Communicatie met de buitenwereld gebeurt voor een groot deel door middel van het gesproken en geschreven woord. Daarmee wil je iets communiceren en uitdrukken. Het is vanuit de yogatraditie geadviseerd om daar zorgvuldig mee om te gaan. Alvorens iets te zeggen, kan het goed zijn om bij jezelf te rade te gaan en je af te vragen: heb ik echt iets te zeggen? Voegt het iets wezenlijks toe? Is het vriendelijk? Als het antwoord ja is, dan kun je spreken. Woorden zowel in spraak alsook het geschreven woord zijn vormen van energie, dus de achterliggende motivatie, zorgt voor de lading, of die positief of negatief zal uitpakken.

Als je praat om alleen jezelf te horen, of omdat de stilte voor jou ondraaglijk is, verspil je energie, en zul je op den duur uitgeput raken.

Wie kent niet het gezegde “eerlijkheid, duurt het langst”? Als je erover nadenkt, zie je, dat het klopt. Als je ernaar probeert te leven, doe je het goed. Eerlijk naar jezelf toe en van daaruit naar de buitenwereld toe, zonder onnodig te kwetsen, dat is waarachtigheid, satya.