Geweldloosheid II

Vorige week, heb ik uitgelegd, hoe het principe van geweldloosheid, ahimsa, een bredere betekenis heeft. Het betreft namelijk niet alleen geweldpleging tegenover anderen maar ook jezelf geweld aan te doen, door je grenzen niet in acht te nemen of te respecteren. Een van de belangrijkste gevolgen daarvan is blessureleed.

Ik lees momenteel het boek van William Broad “Eerlijk over Yoga”. Daarin wordt een lang hoofdstuk gewijd aan blessures als gevolg van yoga.Nu gaat het met name om specifieke vormen van fysieke yoga, te weten Bikram-yoga, Iyengar-yoga de zeer fysieke aftakking van Ashtanga-yoga, Power-yoga. Als je de woorden power en yoga naast elkaar zet, is het een contradictio in terminis. De woorden bijten elkaar.

Blik naar binnen in plaats van naar buiten

Waarom geburt het bij Bikram-yoga.? Het betreft een zeer pretatiegerichte vorm van youga. In de studio’s van Bikram-yoga, die wereldwijd volgens een francise formule op dezelfde wijze zijn ingericht, zijn de wanden bedekt met grote spiegels. het gevolg is, dat de cursisten in plaats van naar binnen te gaan, zich op de buitenkant richten en zich daardoor ook willen meten met hun mede-cursisten. Ze willen eigenlijk alleen maar naar “plaatjes kijken”Het moge duidelijk zijn, dat je dan niet bent afgestemd op de inwendige signalen van het lichaam, en daar gaat het nou juist om

Toen ik gedurende vier jaar yoga onderwees aan toekomstige balletdansers aan de faculteit theaterdans van de toenmalige Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem, tegenwoordig ARTEZ, begon ik met het afdekken van de grote spiegels in de studio’s. De studenten vonden het een verademing. Zij konden presteren achterwege laten en letterlijk bij zichzelf komen.

Waakzaamheid en alertheid.

Als beginneling bij yoga is het logisch, dat je kijkt, om je ervan te verzekeren, dat je de instructies goed begrijpt. Gaandeweg sluit je dikwijls vanzelf de ogen, als je vertrouwd raakt met het aangeboden stof. Op o een manier, kun je veel beter alert blijven, op wat er in het lichaam gebeurt, en zo nodig maatregelen nemen. je kunt bijvoorbeeld besluiten om een pas op de plats te maken, dat vereist moed, want in onze cultuur wil je graag, aan verwachtingen beantwoorden. Zowel verwachtingen die anderen van je hebben, maar ook van je eigen verwachtingen. Als je eerlijk daar gehoor aan kunt geven, ben je goed bezig met yoga. Je doet het immers voor jezelf en niet voor een ander.

Tegenwoordig is de methode van Iyengar zeer precies. Er wordt gewerkt met uitlijningen,en de verhoudingen van het lichaam kloppen in de regel. Als je ook hierop alert bent, is de kans op blessures aanzienlijk lager.Yoga beoogt de harmonie tussen lichaam, adem en denkvermogen in harmonie te brengen,  Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onthoud dat!

Yoga en geweldloosheid

Geweldloosheid, ahimsa,in het Sanskriet brengt in eerste instantie associaties met zich mee van Gij zult niet doden, dat is natuurlijk ook zo. Je hoort niet een ander levend wezen van het leven te beroven. Mahatma Gandhi leefde helemaal conform ahimsa. Hoe ironisch was dan ook zijn gewelddadige dood bij een aanslag . Ga je verder in op het niet nemen van een anders leven, zeg maar niet doden, dan is een logische gevolgtrekking, dat je een vegetarisch dieet aanhoudt.

Gedragsregels

Geweldloosheid hoort thuis bovenaan de list van de zogenaamde Yama’s gedragsregels, zoals die door Patanjali zijn geformuleerd in zijn Yoga Sutra’s. Ze zijn aanwijzingen over hoe je opstelling tegenover de buitenwereld dienen te zijn. Vegetarisme is vaak een natuurlijk gevolg van yogabeoefening, waarbij je yoga integraal maakt in je leven. Je wordt gevoeliger en verdraagt dan dikwijls niet de zware energie, die vleesconsumptie met zich mee brengt.

Geweldloosheid echter, heeft niet slechts betrekking op jou tegenover de buitenwereld maar ook op de manier, waarop je met jezelf omgaat. Je jezelf geen geweld aan. Dat wil zeggen, dat je goed naar je lichaam luistert en de grenzen, die worden aangegeven, respecteert. Je gaat goed en gezond om met je kracht en met je energie.

Bedenk ook, dat woorden pure energie zijn, dus ook wat je zegt en met welke intentie is van belkang. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor je gedachten. Door middel van yoga en meditatie leer je steeds beter je gedachten en je reacties te observeren. Je kunt dan ook makkelijker op tijd ingrijpen en zo voorkomen, dat je lat krijgt van verbaal geweld en gedachtenstroom. Vanuit dit perspectief zie je, dat geweldloosheid veel facetten heeft. Yoga leert je mede dat onderscheid te maken.

 

Yogacongres

Ik ben terug van het jaarlijkse twee-daagse congres van de Vereniging van Yogadocenten Nederland. het congres vond plaats in Mennorode te Elspeet.

Aan het aantal deelnemers, 200, verdeeld over twee dagen en sommigen voor het hele congres, , zie je dat yoga alsmaar populairder wordt. Het congres was uitverkocht, en sommige docenten konden niet geplaatst worden.

Als lid van het bestuur  was ik actief betrokken bij de organisatie, en was ik samen met de overige bestuursleden druk achter de schermen met bijvoorbeeld deelnemers ontvangen en hun wegwijs maken.

Nieuwe gezichten

Het was mooi, dat er veel nieuwe gezichten waren, en dat het congres steeds professioneler wordt georganiseerd. Ook het vegetarisch eten wordt steeds beter. Er wordt biologische producten gebruikt en veel vers. Hoe anders was dat vroeger. Toen bestond het vegetarisch eten vaak uit, aardappels, groeten en een vleesvervangend product.

Wij hadden en fotografe ingehuurd. Zij naam foto’s van de workshops maar ook van enkele deelnermers in een specifieke yogahouding, asana. Daar kon je op intekenen.

Ik werd gefotografeerd in de hoofdstand. Ik hoop het resultaat binnen afzienbare tijd aan jullie te tonen. het was een hele ervaring om een photoshoot mee te maken met professionele fotografe en assistente, die erop toezag, dat zowel de houding correct werd uitgevoerd, maar ook je kleding, geen afzakkende leggings of gekreukelde hemden.

Boeken

Tijdens het congres worden boeken, yogamatten, meditatiekussens, kralensnoeren(mala’s) neuskannetjes, tongschrapers, massageolie en etherische olien te koop aangeboden..

Zelf heb ik twee boeken, die momenteel veel aandacht in de media krijgen van de uitgevers ter recensie meegekregen. Het betreft: “Eerlijk over Yoga”van William Broad, Maven Publishers, en “Yoga Helpt”van Tara Stiles, Kosmos Uitgevers. Ik ben met eerstgenoemd boek bezig en zal daar een recensie van schrijven op mijn blog. Hetzelfde geldt voor het boek van Tara Stiles.

Ik heb ook een van de klassieke teksten over yoga kunnen kopen, te weten “Hatha Yoga Pradipika” Het is een tekst in het Sanskriet uit de 16e eeuw. Die had ik nog niet, de andere twee”Gheranda Samhita”en de “Shiva Samhitha” wel. het bijzonedere aan deze teksten is het feit dat zij praktische aanwijziingen geven voor houdingen, ademtechnieken en reinigingstechnieken. Vroegere teksten gaan daar minder op in, enkele aanwijzingen daargelaten.

Reunie

Een toegevoegde waarde is het weerzien van collegae uit het hele land. Daarvan ken je sommigen heel lang en anderen vrij kort. Je wisselt ervaringen en tips uit.

Je krijgt nieuwe impulsen en energie van zo een samenzijn als een congres.

 

Aandacht in de yogahouding

Door yoga regelmatig te beoefenen verbetert je aandacht en je concentratie. Als je een beetje vertrouwt raakt met de yogahoudingen, asana’s, kun je de aandacht richten en zo de stabiliteit van de houding bevorderen.

De adem leent zich per uitstek als aandachtsobject. Je volgt de adem op zijn tocht door het lichaam. Elke houding, asana, leidt tot een specifiek adempatroon in een bepaald deel van het lichaam. Als je ujjayi, de gefilterde adembeweging, toepast. Wordt je kalmer en blijf je makkelijker stabiel in een houding.

Visuele aandachtspunten, focus.

Naast de adem kun je ook je aandacht richten op een bepaald gebied of punt van het lichaam. Je kunt bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de boomhouding, urkasana, je aandacht naar de vingertoppen brengen. Je maakt je langer en je staat stabieler. Je kunt ook de uitlijningen van het lichaam als object voor je aandacht gebruiken. je voert een houding uit met inachtneming van de uitlijningen, alignment in het Engels.B.K.S. Iyengar introduceerde deze methode midden jaren zestig van de vorige eeuw. Tegenwoordig maken de ashtanga yoga beoefenaars gebruik van visuele focus, zogenaamde drishti, Voorbeelden zijn: blik op de navel in de neerwaartse hond, ado mukhasana, blik op je tenen in de tanghouding, paschimottasana. Er zijn veel meer, maar dit geeft een beeld 

Gaandeweg komen je mentale wervelingen tot rust. Was je aanvankelijk overal en nergens met je aandacht, dan wordt je door volharding in yoga en door deze technieken toe te passen, in staat om je aandacht te bundelen. Vanzelfsprekend werkt dit ook door op je concentratievermogen en kun je ook gaan mediteren.