Adem en Prana

Adem staat synoniem voor leven. Alles, wat leeft, ademt. In de yogatraditie spreek je van prana. Prana kun je het beste omschrijven als de adem vanuit de kosmos. Het is de energie, die met de adem mee komt,  die uiteindelijk  wezens laten leven.

Je zou het zelf de “bezieling”van de adem kunnen noemen. Als je bijvoorbeeld een arm heft en je doet dat met je volle aandacht, dan is de prana werkzaam. Prana is dus de extra component, die gepaard gaat met de adem.

UItwisseling van adem en prana

De adem is de verbinding tussen de individu en de kosmos of het universum. Het laat zich zien als een goot geheel. Wij maken er deel van uit, en wij worden daaraan herinnerd met iedere adembeweging opnieuw. Prana is heel subtiel en is overal aanwezig. Prana levert de energie.

De adem en de prana stromen door het lichaam. In de yogatraditie worden vijf pranastromen onderscheiden. De stromen hebben eigen kenmerken: zij gaan omlaag, omhoog, assimileren, circuleren door het geheel en trekken samen. In de beoefening van yoga maken wij gebruik van deze kennis bij het uitvoeren van de houdingen, asana’s, alsook met ademtechnieken, pranayama’. Pranayama betekent letterlijk het rekken van de adem. Dit heeft vooral betrekking op ademtechnieken waarbij pauzes tussen in en uitademingen worden ingelast en op het filtreren van de ademstroom, ujjayyi.

Pilar in het systeem van yoga

Adem en prana zijn pilaren in het systeem van yoga. Je voert de bewegingen uit met inachtneming van de adem. Zoals eerder betoogd worden de bewegingen “bezield”, zij onderstrepen, dat je leeft, en laten je stralen. Ook dat is een manifestatie van prana.

 

Reinigende adem

Het is dan eindelijk lente geworden met daarbij horende temperaturen. Dit betekent, dat er veel pollen vrij komt in de lucht. dat kan bij sommige leiden tot allergische reacties met opgezette slijmvliezen, nies en hoestbuien als gevolg. Het lichaam produceert histamine, wat de reacties veroorzaakt.

Er zijn meerdere homeopatische alsook ayurvedische middelen hiervoor verkrijgbaar.Het is vaak een kwestie van uitzoeken, waarop jij het beste reageert. Waarjij de meeste baat bij hebt.

 

Yoga en in het bijzonder ademtechnieken, pranayama’s, kunnen uitkomst bieden. Aangewezen zijn reinigende ademtechnieken zoals kapalabathi en bastrika. Voor beide technieken gelden, dat de uitademing met kracht wordt uitgestoten via de neus. Zodoende worden vuil en onzuiverheden makkelijker verwijderd uit de luchtwegen.

Het drinken van water met citroen is ook heilzaam, door de zuiverende werking en het vitamine c gehalte. De neusgaten spoelen met en neuskannetje met lauw water een een mespuntje zout houd eveneens de neusgaten schoon. Daarna is het verstandig om de neusgaten met een ayurvedische neusolie te deppen.

Belangrijk nu is vooral genieten van het langere licht en de ontluikende natuur.

 

Yoga en totaliteit

Yoga is een holistisch systeem, waarin lichaam, adem en geest een harmonieus geheel dient te zijn. De drie componenten horen naadloos op elkaar aan te sluiten en elkaar aan te vullen. De beoefening van yoga is hierop gebaseerd.

In het Westen en zo ook in de Westerse geneeskunst wordt het fysieke lichaam opgesplitst in onderdelen, en die worden vervolgens behandeld. Als een onderdeel, een orgaan of een bepaalde lichaamsfunctie niet naar behoren werkt of gebreken vertoont, wordt ingezet met behandeling. De behandeling kan bestaan uit een operatieve ingreep, of het voorschrijven van geneesmiddelen, teneinde de problemen te verminderen en waar mogelijk weg te nemen. De visie hierachter is symptoombestrijding. Niets mis mee vaak ook noodzakelijk. Echter als je niet naar de dieperliggende oorzaak kijkt, naar waar het probleem vandaan komt, en hoe de klachten ontstaan, dan biedt het slechts een tijdelijke oplossing.

Zelfhelend vermogen van het lichaam

Van huis uit is het lichaam perfect. Het lichaam is een zeer uitgekiend organisch geheel, dat over een eigen intelligentie beschikt. Het lichaam onthoudt immers alles. Het slaat informatie op in de cellen. In de loop van een mensenleven wordt je blootgesteld aan allerlei invloeden zowel extern als intern. Dat heeft zijn weerslag op het lichaam. De oorspronkelijk balans raakt verstoort en uit evenwicht. Dit kan op den duur, als er niets mee gedaan wordt, tot klachten leiden. Het Engelse woord, disease, geeft dat goed weer, er ontstaat een ongemak. Iets is uit zijn gewone doen geraakt en leidt tot problemen.

Op dit basisprincipe berust de, Ayurveda, de Oud-Indiase geneeskunst( 5000 jaar oud). Ieder mens is uniek, verhoudt zich op een eigen individuele manier tot de energieen uit het universum. Die zijn ook in ieder mens inherent aanwezig. Niet alleen energieen, de ademstromen maar ook de elementen spelen hierbij een rol.

Yoga en individu

Ook yoga benadert de individuele persoon op deze manier, daarbij wordt een beroep gedaan op eigen autonomie en verantwoordelijkheid. Waar een medicijn in eerste instantie makkelijk lijkt om symptomen te bestrijden, daar gaat zowel yoga alsook ayurveda verder, namelijk dat ieder mens de verantwoordelijkheid mede kan bepalen van zijn of haar eigen gezondheid en welbevinden.

Voor de duidelijkheid: dit is niet een afwijzing van Westerse geneeskunst, want zonder kunnen wij niet, denk maar aan operaties, maar wel een appel om proactief jouw leven en levensstijl zo in te richten, dat het kwalificeert als een gezonde levensstijl, die bij jou past, en waarmee jij met een beetje geduld en oefening je goed bij voelt. Yoga leert je in te tunen op, wat er in het lichaam speelt, wat die nodig heeft. Als je daaraan gehoor geeft, zul je je beter voelen.

Totalitet

Yogahoudingen benadert je vanuit de totaliteit: lichaam, adem en geest (mind). het gaat niet slechts om een oefening voor vastzittende nek en schouders. Weet dat bekkengordel en schoudergordel nauw met elkaar samenhangen, de kaken trouwens ook. Als je op een van de drie gebieden vastzit, dat beinvloedt dat de andere twee. Als je in een yogahouding,asana. verblijft, voel je het lichaam in zijn totaliteit. Je voelt niet alleen eventuele ongemakken, maar je voelt het hele lichaam, en hoe die op de houding reageert. Wat doet de adem, wat doet het met je denken?? Dat allemaal, probeer je steeds te achterhalen, als je met yoga bezig bent.

Het kan  wellicht ook als  waarschuwingssignaal dienen, wanneer je wel een arts moet raadplegen, als je voelt, dat er iets niet klopt. Samenvattend, yoga bevordert het bewustwordingsproces van hoe gezond te leven.