Yogahoudingen en lichaamsverhoudingen

Tijdens je yogasessie waarin je verschillende yogahoudingen, asana’s,aanneemt let je op de verhoudingen van je lichaam. Een mooi Engels woord hiervoor is ,alignment. De houdingen worden zo aangenomen, dat alles in het verlengde van elkaar is. Bij het rechtop staan zijn de knieen boven je enkels, daarboven de heupen, de schouders enzovoorts.Deze benadering laat je het lichaam in zijn totaliteit ervaren en kan veel blessureleed voorkomen.

Volmaakte lichaam

Het bewustzijn van het lichaam in zijn totaliteit is inherent verbonden met yoga. De asana’s, zijn ooit ontwikkeld om je het gehele lichaam te laten ervaren en niet slechts stukjes of onderdelen ervan. Yoga behelst een holistische visie op het individu. Er is een voortdurende wisselwerking tussen lichaam, adem en denken. Yoga tracht de oorspronkelijke harmonie te herstellen.

In de krijgerhouding is een been gebogen en wel zo, dat knie boven enkel is. Overstrekken wordt hiermee voorkomen. In de hond, zijn de armen en handen op schouderbreedte. De houding op deze wijze benaderen voorkomt het verkeerd belasten van schouders en armen.

Bedenk ook, dat het hoofd als het ware de kroon van de wervelkolom is. Draag het hoofd zo boven de nek en schouders bij het staan, dat het een geheel vormt. Datzelfde geldt voor de driehoekhouding. Nek en hoofd horen ook hier bij de wervelkolom, die idealiter horizontaal is in deze houding. Het hoofd hoort niet te hangen.

Bedenk, dat de onderlingen verhoudingen van het lichaam kloppen. Het lichaam is van nature volmaakt.

Anne

De wervelkolom

DE wervelkolom vormt de centrale as van het bewegingsapparaat. Alle bewegingen in de yoga vinden hier hun oorsprong. De wervelkolom loopt vanaf het stuitje tot en met de kruin. Het centrale zenuwstelsel loopt er doorheen. Het is daarom van groot belang om de wervelkolom soepel en gezond te houden. Yoga is daar heel geschikt voor.

Denk bij voorbeeld aan de Zonnegroet, waarin voor en achteroverbuigingen elkaar afwisselen. Ook torsies, de zogenaamde twists, draaiingen van de wervelkolom dragen bij aan de gezondheid ervan.

Hierbij is het belangrijk om binnen je fysieke grenzen te blijven, vooral met torsies. Hier geldt “less is more”. Het is belangrijker om een verticale wervelkolom te hebben en houden in de asana’s dan om ver te draaien. Denk hierbij aan de tussenwervelschrijven.

Geheugen en conditie van de wervelkolom

Ervaringen zowel op het fysieke als op het mentale niveau worden opgeslagen in de wervelkolom. Er kan soms veel verdriet en pijn opgeslagen zijn in de wervelkolom Dat kan leiden tot stijfheid, niet goede doorstroming met als gevolg een gevoel van kou.

Het wordt dikwijls gezegd, dat de conditie van je wervelkolom je biologische leeftijd verraadt. Dus regelmatig yoga beoefenen is het devies.

ten slotte draagt een rechte wervelkolom bij aan de stabiliteit van een asana, yogahouding. In de Yoga Sutra’s staat geschreven: vast en aangenaam is de houding.

Anne

Lichaamshouding

Door middel van yoga maak je contact met jouw lichaam. Je gaat steeds beter luisteren naar je lichaam, en wat het je vertelt. Je vangt zodoende sneller signalen op van je lichaam. Het lichaam onthoudt alles, wat je, lees je lichaam is overkomen. Het wordt opgeslagen.

Het kan gebeuren, dat je tijdens een yogasessie ineens geconfronteerd wordt met oude blessures, trauma’s of andere zaken, die niet voldoende verwerkt zijn. Het advies luidt dan: laat maar komen, ga er doorheen, en dan is de kans groot, dat het voor een groot deel over is.

Vastzittende schouders, stijve nek en heupen

Veel mensen hebben last van bovenstaande klachten. Yoga is holistisch, dus onderstreept de samenhang tussen je psyche of mentale gesteldheid en hoe dit zich vertaalt in je fysieke houding, dus in het lichaam.

Stijve nek en vastzittende schouders kunnen erop duiden, dat je teveel last op je schouders draagt, dat je teveel hooi op je vork neemt. Dat leidt tot spanningen die uitstralen naar je nek en soms tot spanningshoofdpijn leidt. Relativeringsvermogen en het durven loslaten kan helpen. Houdingen die je borstskas openen, zijn hier aan de orde.

Stijve  heupen kunnen samenhangen met onderdrukte gevoelens en creativiteit Er is weinig speelruimte. Heupopeners zijn hier voorgeschreven.

Mentale en fysieke effect van houdingen.

Een persoon, die zijn schouder ophaalt, geeft een ander signaal af, dan een persoon die een open houding heeft. De laatste treedt de wereld met vertrouwen tegemoet, terwijl de eerste afwijzend tegenover de wereld staat. Achteroverbuigingen, die de voorkant van het lichaam verruimen, bevestigen een positief zelfbeeld. Je durft je open op te stellen.

Balanshoudingen werken niet slechts op het fysieke lichaam maar werkt ook door op het psychische niveau en kunnen de verstoorde balans helpen herstellen.

Bij dit alles hoort ook het bewustzijn van het lichaam in zijn totaliteit. Dat is het vertrekpunt voor het correct uitvoeren van yoga-houdingen. Alles is in het verlengde van elkaar, en je houdt het contact met de grond de aarde vanuit het bekken. Het bekken is het fysieke middelpunt van het lichaam.

Probeer hieraan te enken, en je zult merken, dat yoga dan op meerdere niveau’s werkt, namelijk, op het fysieke, het emotionele en op het energetische niveau.