Meditatie, verschillende vormen.

De klassieke definitie van yoga in de Yogasutra;s van Patanjali luidt: Yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken. Dat is precies, wat je met meditatie beoogt, het tot rust of stilte brengen van het innerlijke geruis. Dat is geen eenvoudige taak, maar ook hier geldt: oefening baart kunst.

Meditatie wordt vaak omschreven als een methode of een techniek, maar het is eigenlijk een staat van zijn, die spontaan ontstaat, als de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

Door middel van verschillende methodes, in het Tibetaans Budhhisme omschreven als, skillfull means, kunnen de gedachten gebundeld worden en in een richting gaan stromen, en, zo wordt beweerd, op het moment dat je de methode loslaat, ontstaat meditatie.

Er zijn vele vormen van meditatie, en worden verschillende middelen gebruikt. Ik zal enkele noemen.

In de traditie van Advaita Vedanta, non dualitet, ben je stil toch volop aanwezig. Je wordt als het ware een met het grote geheel, er is geen twee-deling slechts een-heid.

In het achtvoudige pad van de eerder genoemde Patanjali, gaat het proces stapsgewijs. Je bundelt de gedachten, je vereenzelvigt je vervolgens met het object van de meditatie en gaat er tenslotte in op.

Het woord object is gevallen. Een object kan ondersteunend en als hulpmiddel werken om in meditatie te geraken.

In de transcendente meditatie, zoals ontwikkeld door Maharishi Mahesh Yogi, is het object een mantra, een formule, die mentaal steeds opnieuw gereciteerd wordt. Mantra betekent letterlijk, datgene, wat het denken beschermt. Denken hier in de zin van mind.

Een veel gebruikt meditatieobject is de adem al dan niet gefaciliteert door specifieke ademtechnieken. Soms vormen de technieken de inleiding tot meditatie Soms worden de adembewegingen geteld. Ook hier zijn er binnen de verschillende tradities meer variaties.

Je kunt ook een visueel object gebruiken zoals bijvoorbeeld een kaarsvlam. Het staren naar een kaarsvlam wordt, tratak, genoemd.

Een beeld van een godheid kan ook als visueel meditatieobject dienen. De natuur leent zich ook hiervoor. Denk aan een bloem een boom of stromend water.

Binnen het Tibetaans Buddhisme wordt het visualiseren van een  aspect van de Buddha met alle bijbehorende attributen veelvuldig gebruikt. Ook mantra’s worden veelvuldig gereciteerd. Het reciteren wordt ondersteund door een kralensnoer met 108 kralen, een zogenaamde mala. Voor elke recitatie gaat een kraal door duim en wijsvinger van je linkerhand.

In het Buddhisme wisselen zit en loopmeditaties elkaar af. Dit om het lange zitten iets te vergemakkelijken.

Een ander vorm van meditatie, eveneens vanuit het Buddhisme is, Vipassana, oftewel aandachtsmeditatie. Het rijzen en het dalen van de adem is het anker, waarnaar je steeds terugkeert, als je gedachten afdwalen. Je benoemt hetgeen, wat zich op het moment aandient. Voorbeelden kunnen zijn: horen, horen, plannen, plannen enzovoorts.

In het Zen Buddhisme ga je als het ware terug naar de basis, terug naar de eenvoud ontdaan van alle attributen. Het tellen van de adembewegingen dient hier als ondersteuning. Je kunt ook een zogenaamde , mettameditatie, die alle levende wezens omvat, beoefenen. Je neemt iemand die je dierbaar is in gedachten, vervolgens iemand die je allesbehalve dierbaar is. Je tracht de negatieve gevoelens te transformeren in positieve gevoelen. Ditzelfde principe wordt ook toegepast in, tonglen, vanuit het Tibetaans Buddhisme. Je neemt dan karma van anderen op je, en je transformeert dat. Dit laatste is een techniek, die grote leraren in het Tibetaans Buddhisme kunnen topassen.

Uit bovenstaande zou je kunnen concluderen, dat meditatie vooral met Oosterse tradities samenhangt, maar ook in het Christendom is meditatie niet vreemd. Monniken doen dat nog steeds en het Jezus-gebed, het Hesychasme, behelst een zeer intense ademtechniek waardoor de grenzen tussen jou en de omgeving vervagen.

Ten slotte dit, vele wegen leiden naar Rome, en het is een kwestie van een beetje exploreren om erachter te komen, welke weg bij jou past. Meditatie structureert het denken en brengt je terug bij de bron.

Anne

 

 

 

Krijgerhouding

De meeste yogahoudingen hebben namen, geinspireerd uit het dierenrijk, maar sommigen hebben ook namen als de boom, de ploeg en zo ook de krijger. Er zijn enkele variaties of houdingen mogelijk op het thema, krijger.

De meest gangbare is krijger 1. je staat met de voeten een beenlengte uit elkaar. een voet wijst naar vore de ander naar buiten. Zeg maar de rechtervoet naar buiten.Op de inademing spreid je de armen horizontaal, op de uitademing buig je rechterbeen. Kijk langs je rechterarm en adem door met ujjayi(gefiltreerde adem). Voel je stevig staan en benut de ruimte. je staat als een krijger, sterk en heldhaftig.

De tweede variatie, krijger 2, gaat als volgt: zet de voeten een beenlengte uit elkaar. Rechtervoet naar buiten en linkervoet naar oren. Inademen, armen horizontaal spreiden, uitademend rechterbeen buigen. Draai nu naar rechts, neem de linkervoet mee. Hef de armen omhoog op schouderbreedte en kijk tussen de handen door omhoog. Adem door met ujjayi. Voel hoe je in de ruimte staat. Voel ook de ruimte aan de voorkant van het lichaam. In deze houding sta je eveneens strijdvaardig en sterk vanuit het fysieke middelpunt van he lichaam.

Herhaal beide variaties aan de linkerkant.

Laat de houding op je inwerken. Vereenzelvig je met de houding en voel zowel het lichamelijke als het mentale effect.

Anne

 

Een goed begin yoga 2013

Na de feestdagen is het goed om weer je yogalessen te hervatten. het is natuurlijk nog beter om thuis ook geregeld wat aan yoga te doen.

Begin sowieso eerst met wat losmaakoefeningen om spieren en het gehele lichaam op te warmen. Als je een dynamische serie wilt doen, leent de zooonegroet zich hier het beste voor. Hij is vrij compleet en activeert het lichaam en geest. Bijkomend positief effect is het feit, dat lymfedrainage wordt gestimuleerd. Er vindt dus een zekere schoonmaak plaats.

Wat je ook goed kunt doen, zijn achteroverbuigingen om de borstkas te openen. Het geeft je energie in deze tijd, waar de dagen nog relatief kort zijn. reinigende ademtechnieken zoals kapalabhati zijn an te bevelen. Bij deze techniek ligt nadruk op de uitademing, die krachtig en hoorbaar is. je blaast de adem via de neusgaten uit. Op dat moment wordt de buikwand krachtig tegen het middenrif geslagen. Daarna komt de buikwand weer naar oren, en stroomt da adem weer de neusgaten binnen.

Zijwaarte rekkingen, waarbij flankademhaling goed voelbaar is, bevordert de elasticiteit van de longen,hetgeen de weerstand  tegen infecties van de luchtwegen .verhoogt.

Vergeet niet het geheel af te ronden met een korte ontspanning.

Succes!

Anne