Nieuw jaar

Als het jaar bijna ten einde loopt is het tijd voor het opmaken van de balans voor jezelf: wat was je vertrekpunt begin 2012? Heb je je doelstellingen gerealiseerd? Zijn je dromen uitgekomen? Allemaal vragen die bevestigd dan wel ontkracht kunnen worden.

Het is daarom goed om een moment van rust voor jezelf te creeren op de laatste dag van het jaar. Dat stelt je in staat om het jaar voor jezelf bewust af te sluiten en eventueel ook om stil te staan bij eventueel verlies van dierbaren. Dit heb je nodig om je open te kunnen  stellen voor het komend jaar, en wat het ook moge brengen.

Het mooiste is natuurlijk een korte meditatie te doen, maar belangrijkst is, dat je dit alleen doet. Zo kunnen je gedachten opkomen, benoemd worden om uiteindelijk  terug te keren naar hun oorsprong. Heb mededogen met jezelf, wees dus niet te hard voor jezelf. Er dienen zich elke dag nieuwe dingen aan, die soms nopen tot herzien van oorsponkelijke plannen.

Zie dat in en heb een heel mooi en inspirerend Nieuw Jaar.

Anne

 

Introspectie

Het kalenderjaar loopt bijna ten einde en het is goed om de balans op te maken. Wat heeft het jaar gebracht? Zijn de verwachtingen uitgekomen?

De periode voor de feestdagen is een periode, die gekenmerkt wordt door een overdaad aan zintuiglijke prikkelingen en verleidingen op materieel vlak en in het bijzonder culinair vlak. Als je erover nadenkt, kom je snel tot de conclusie dat het tegen de natuur in druist. Op het Noordelijk halfrond maakt de natuur zich juist klaar voor een periode van stilte, voordat de lente zich aandient met belofte van nieuw leven en nieuwe energie.

Sommige dieren doen zelfs aan winterslaap. Zover hoeven wij uiteraard niet te gaan, maar juist de donkere periode nodigt uit tot het nemen van meer rust, tot introspectie en tot verstilling.

Yoga maakt je bewuster van wat er op het moment speelt zowel in jou zelf als in de omgeving. Daarom is het ook een uitgelezen periode voor contemplatie en meditatie, waar je uiteindelijk meer energie door krijgt. Door je mee te laten slepen in de hectiek van deze periode met overdaad aan zintuiglijke prikkels werkt voor velen averechts. Veel mensen worden nu juist geveld door verkoudheid, of griep. Het is een signaal van je lichaam om in een lagere versnelling te gaan.

Als je het zo bekijkt, dat zijn wij dus niet goed bezig en zijn wij tegen de natuurlijke gang van zaken aan het opereren.

Natuurlijk biedt de periode van de feestdagen ook gelegenheid voor gezellig samenzijn, maar immers in yoga gaat het om balans. Neem ook tijd voor rustmomenten. Dan wordt je niet overrompeld.

Anne

 

Flow in Yoga

De verschillende yogascholen of tradities leggen vaak het accent anders met betrekking tot de duur, waarin je in een yogahouding verblijft . Zo wordt bijvoorbeeld bij Iyengar de houdingen soms lang aangehouden dus een vrij statische maar wel precieze benadering met oog voor detail. Iyengar zegt daarover: “in het midden van de houding, de yoga asana, daar waar alles bijeen komt, daar vind je de staat van yoga.”

Bij Ashtanga yoga, zoals die werd onderwezen door Pattabhi Jois daarentegen is juist het vloeiende overgaan van een houding naar de volgende, die het complementeert essentieel.Vaak worden series uitgevoerd, die zijn afgeleid van de Zonnegroet, een vooroverbuiging gevolgd door een achteroverbuiging bij voorbeeld. Zo een serie wordt, vinyasa, genoemd. De achterliggende gedachte is, dat je in de flow blijft en je focus houdt.

Bij andere scholen zoals Sivananda worden houdingen meestal 3 keer uitgevoerd al dan niet rechts of links.Daarna ga je vaak even liggen om zo de houding te laten nawerken.

Het is vaak een kwestie van persoonlijke aanleg en voorkeuren, welke manier bij jou past.

Jean Klein, van de Kashmir Yoga, benadrukte, dat het niet alleen om de eindstand van de houding ging, maar dat het in en uit een houding komen net zo belangrijk was/is en daarom ook met volle aandacht dient te gebeuren. Hij vergeleek het met een dans.

Concluderend kun je stellen, dat het in de yoga, ongeacht de school of traditie, gaat om het  beoefenen met je volle aandacht in het moment.

Anne

Een leraar

In mijn vorige blog over autonomie beschreef ik, hoe je moet afgaan op, wat voor jou goed is met betrekking tot het zoeken en vinden van een leraar is dit van wezenlijk belang. Je hebt leraren en je hebt leraren. Binnen de culturele context van India worden zelf meerdere soorten leraar onderscheiden waarvan de belangrijkste de guru en de acarya zijn. Gurus vormen in die traditie de schakel tussen de mens en het goddelijke en de acarya “verdient er zijn brood mee” Er is een gezegde “when the student is ready, the teacher will appear”.

Denk er maar eens over na. Je moet eraan toe zijn en ook duidelijk weten, wat je wilt leren. dan wordt je zoektocht stukken eenvoudiger. In het Westen is de titel van bijvoorbeeld yogadocent niet beschermd. Dat heeft als gevolg, dat iedereen zich yogadocent(e) kan noemen

Ik zit inmiddels ruim een jaar in het bestuur van onze beroepsvereniging voor Yogadocenten Nederland alsook in de toetsingscommissie van dezelfde vereniging. Vanuit onze beroepsvereniging trachten wij de kwaliteit van yogaopleidingen en onderricht zowel op nationaal als op internationaal niveau te bewaken om zo wildgroei enigzins tegen te gaan. Om aangesloten te worden bij de vereniging moet je een opleiding van 500 lesuren afgerond hebben en verplicht je je tot het regelmatig bijscholen om zo je kennis op peil te houden.

Helaas zie ik met regelmaat mensen, die elders les hebben gehad,waarin nauwelijks begeleiding was. Het gevolg laat zich raden. Nu is het ook zo dat mensen graag gaan shoppen ook op zoek naar en leraar. Men wil snelle resultaten zien. Het liefst heeft men een leraar, die boven alles verheven is en als het even kan nog “verlicht”is ook. Dat je zelf actief met jezelf aan de slag moet, wordt voor het gemak vaak vergeten.

Het “shoppen”naar een verlicht meester gebeurt net zo veel in India en de naburige landen. Ik ben zelf bij meerdere leraren geweest. Vaak kwam de leraar zelf authentiek over. Het probleem echter lag in de hofhouding en de hierarchie  eromheen. Daar kwam dan ook een onvermoeibare bekeringsdrang bij en het willen claimen van jou als persoon. Dit laatste staat mij tegen. Dit neemt niet weg, dat ik hele bijzondere leraren heb mogen meemaken, die mij hele bijzondere dingen hebben bijgebracht. Ook hier geldt, en daarmee kom ik terug op het thema, dat het voor jou oed moet voelen ook na de eerste roes.

Als je dit vertaalt naar het zoeken van een yogadocent, die voor jou geschikt is,dan kun je zeggen, dat je een klik moet hebben. Dat weet je vrijwel onmiddellijk. Durf daarop te vertrouwen op je innerlijke kompas.