Yoga en wintertijd

Het is altijd, althans dat geldt voor mij, even wennen en omschakelen, als de klok wordt verzet. In het voorjaar is dat sterker, dan zoals nu in het najaar. Wij zijn afgelopen weekend overgeschakeld op de wintertijd. de wintertijd is de natuurlijke tijd, terwijl de zomertijd een geconstrueerde aanpassing van de tijd om daarmee, zo werd aanvankelijk gedacht energie te besparen. Dat is nog niet voldoende bewezen.

Inmiddels is wel bekend, dat meerdere mensen moeite hebben met het volgen van een aangepaste tijdsritme. Chronobiologen doen er onderzoek naar, en enkele van hun conclusies werden onlangs in de media gepubliceerd. Het niet natuurlijke ritme kan invloed hebben op slaap- en eetpatronen en kan leiden tot slaaptekort en gewichtstoename.

Als ik zeg, dat ik even moet wennen aan het nieuwe schema met name in het voorjaar, is een veel gehoorde reactie: ÏK heb nergens last van”. Door intensief te beoefenen wordt je sowieso gevoeliger voor invloeden zoals daglicht maar ook van de cyclus van de maan. je gaat door yoga langzaam aan meer in overeenstemming trachten te leven met de wetten van de kosmos. Je reageert daarom zowel op het licht alsook op de maan. Als je dit vertelt verklaren sommigen je voor gek. Een goede vriend van mij, een Indiase yogacarya oftewel volleerde yogameester, zei eens: “waar halen wij de arrogantie vandaan om te denken dat de cyclus van de maan geen invloed op ons heeft terwijl de oceanen vloed en eb kennen? Wij bestaan voor ca. 75% uit water”.  het antwoord ligt erin, dat vele mensen tegenwoordig een onnatuurlijk bestaan leiden. Zij vertrekken uit huis terwijl het donker is, keren terug als het weer donker is. bewegen zich voort in een auto of volgepropte openbare vervoersmiddelen. Zij zitten dikwijls achter hun bureau in een kunstig binnenklimaat, komen amper naar buiten en eten vaak gemakshalve eten wat vol smaakstoffen en andere toevoegingen zitten in plaats van eten wat wel het daglicht heeft gezin. geen wonder, dat veel mensen tegenwoordig aardig de weg kwijt zijn. Zij zijn vervreemd van een natuurlijk manier van leven met alle gevolgen van dien. Yoga tracht het natuurlijke evenwicht te herstellen tussen lichaam, geest an adem maar ook tussen de individu en zijn omgeving, de grote omgeving meegerekend.

Kortom genoeg redenen om met yoga door te gaan.

Anne

Grenzen verleggen

Yoga onderscheidt zich van andere fysieke activiteiten doordat het competitieve element achterwege blijft. Je bent voor jezelf bezig niet om je te meten met anderen, maar omdat het je goed doet en daardoor je gezondheid en welzijn bevordert. Je wordt bewuster van waar je grenzen zijn, en hoe je ze eventueel kunt verleggen.

Een mooi voorbeeld is een staande vooroverbuiging. Je staat met voeten dicht bij elkaar, eerst rechtop an armen ontspannen. Je brengt op een uitademing je kin op je borstbeen en  komt langzaam omlaag naar de grond toe  totdat je met vingertoppen of handen contact met de rond maakt. Pak dan je ellebogen vast. Breng je armen om het hoofd en blijf zo doorademen met ujjayi. Door de zwaartekracht, de uitademingen en de armen om het hoofd ontstaat en geleidelijk meer ruimte in je onderrug en kom je lager. Dit GAAT VANZELF en wordt niet geforceerd door te trekken of te duwen. Dit is maar een voorbeeld van hoe je grenzen kunt verleggen. Vaak zit het geheim hem in het loslaten van de drang om te presteren om te wedijveren. Gewoon loslaten en met de stroom meegan, dan ontstaat de oefening en uiteindelijk de houding van zelf.

Probeer het eens!

Anne

Yoga in Belgie

Ik heb onlangs een yogacongres van de Nederlandstalige Yogafederatie in Belgie bijgewoond.

het is fascinerend hoe dichtbij en toch zo verschillend Nederland en Belgie ten opzichte van elkaar zijn. Op het gebied van yoga is dat ook zo.

In Belgie zijn de schollen sterk verbonden met een Indiase guru en met de traditie, die daaruit is voortgekomen. je hebt in Belgie nog steeds de docenten, directeuren van de yogaopleidingen die eerste generatie pioniers zijn. Zij zaten ongeveer 60 aar geleden aan de voeten van hun guru in diens ashram in India.

In Nederland is er nu sprake van de tweede generatie, die yoga een ietwat eigentijdser invulling geven.Dit betekent natuurlijk niet, dat de grondbeginselen van yoga achterwege blijven,maar dat er meer gekeken wordt naar, wat de moderne mens behoefte aan heeft

Nu heeft het stevig geworteld zijn in de traditie ook zijn charme. het is indrukwekkend, hoe theoretisch onderlegd de Belgische yogadocenten zijn. Zij kennen de klassieke yogateksten en beheersen het Sanskriet goed. Ik heb zelf tijdens mijn studie aan de radboud Universiteit vier jaar Sanskriet in “mijn pakket”gehad. Ik kan dus uit eigen ervaring weten, hoe moeilijk en hoeveel omvattend dat is.

De docenten in Belgie hebben ook vaak een Sanskriet naam, door hun guru gegeven.

de studenten zijn nederiger, stellen niet voortdurend vragen en zitten nooit hoger dan de leraar. Wel grappig om mee te maken. Ik kreeg dan ook als uitleg, dat het in Belgie cultureel is ingegeven om een bescheiden en nederige houding te hebben na eeuwenlange overheersing van andere landen.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg,dat het yoga-onderricht in Belgie van hoge kwaliteit is. Dat heb ik mogen ervaren afgelopen week. Inspirerende lezingen met een hoog abstractieniveau werden afgewisseld met pittige yogalessen. Je voelde je na afloop gelouterd. Wat mij ook is opgevallen, is het gevoel voor humor waarmee vaak ingewikkelde oefeningen of teksten werden gerelativeerd.Kortom een inspirerend congres in Belgie.

Anne

Voeten op de grond

Deze wellicht intrigerende titel heb ik gekozen, omdat wij nu conform de ayurveda in het jaargetijde zitten waarin VATA overheerst. VATA, een van de drie dosha’s oftewel eigenschappen van de kosmische energie, hang samen met de elementen lucht en ether en wordt gekenmerkt door droogte.

Het is daarom belangrijk om niet te gaan “zweven”maar met beide voeten op de grond te staan. Yogahoudingen, die balans en evenwicht bevorderen, zijn daarom bijzonder geschikt. Vanuit het bekken via d benen en de zitbotjes(tijdens het zitten) wordt het contact met de grond en de aarde gehandhaafd.

Om droogte dan wel uitdroging te voorkomen, is het goed om het lichaam regelmatig met een goede voedende olie in te smeren te beginnen bij de voeten.

Voldoende drinken hoort erbij en dan niet al te koude dranken maar juist dranken, die het lichaam op temperatuur houden. Salades met mate, soepen daarentegen zijn goed voor dit jaargetijde.

Zo zie je, dat je zelf kunt bijdragen tot een gevoelen van welbevinden ongeacht het jaargetijde.

Anne