De houding van de hond

De houding van de hond, ado mukha svanasana, in het Sanskriet is een van de belangrijkste en daarom ook meest voorkomende houdingen in yoga. Als de hond correct wordt uitgevoerd, werkt die heel diep op de wervelkolom, scouders, armen, handen, nek, hoofd, benen, voeten, bloedsomloop, organen in de onderbuik en niet te vergeten de adem.

Voor velen is het een uitdagende en soms moeilijke houding. Dat kan door verschillende oorzaken komen. Vaak ligt de oorzaak in het niet correct uitvoeren van de houding. het kan zijn dat de lichaamsverhoudingen niet worden gebruik in de zin van alles in het verlengde van elkaar plaatsen. De handen horen op schouderbreedte te zijn en geen millimeter daar buiten om zo onnodige belasting van de polsen tegen te gaan. De kruin is op de grond gericht, blik op de navel. Alleen dan wordt het gewicht goed verdeeld over handen en voeten, en zijn de benen actief betrokken bij het ondersteunen van het lichaam. De adem wordt gefilterd met ujjayi, hetgeen de stabiliteit verhoogd. Van opzij vormen de armen en de wervelkolom een lijn. De benen een tweede lijn en tenslotte vormt de grond de derde lijn van een driehoek van opzij bekeken.

De houding van de hond is onderdeel van de zonnegroet, maar hij is bovenal een perfecte verbinding tussen verschillende yogahoudingen, waardoor een vloeiend geheel, een flow kan ontstaan. Hier geldt, oefening baart kunst!

Tenslotte: je bouwt stamina op. Genoeg redenen om ermee aan de slag te gaan.

Anne

 

 

Weerstand opbouwen

Wij zijn nu op het punt van najaar equinox gekomen, dus de dag waarop dag en nacht even lang zijn. De dagen worden korter. Zowel de natuur als je lichaam bereidt zich voor op de komende winter. Dat gebeurt op verschillende manieren. Je hebt meer behoefte aan slaap en rust, naarmate de dagen korter worden. Probeer daar ook aan gehoor te geven.

Verandering van het weer kan bij sommigen tot verkoudheid en vutloosheid leiden.het is dan belangrijk om yoga trouw te blijven doen lichaamshoudingen dan wel beweging en ook ademoefeningen bieden uitkomst. reinigende ademoefeningen zijn goed om te doen. je kunt het lichaam en de luchtwegen vergelijken met een huis, die goed geventileerd moet worden Het lichaam moet in beweging blijven om een bepaald niveau van souplesse en kracht te behouden.

het lichaam moet ook gevoed worden en naarmate het kouder wordt heeft het lichaam  voedsel nodig om warmte te genereren. Voedsel is letterlijk brandstof en geeft je energie.

Samenvattend: voldoende beweging, goed en bewust ademen en voldoende rust samen met gezonde en gevarieerde voeding zijn nodig om je goed weerstand te bieden voor de winter.

Anne

Voorkeur en afkeer

Bijna iedereen die een tijd met yoga bezig is, heeft een voorkeur voor bepaalde yogahoudingen , asana’s, en ademtechnieken, pranayama’s, maar ook een afkeer voor andere houdingen en ademtechnieken.. Als je erover nadenkt, wat betekent dat? een voorkeur of een afkeer jegens iets hebben, dan weet je best wel, dat je juist daarmee aan de slag moet. het is niet voor niets, dat ze weerstand oproepen. het kan zijn, dat je tegen grenzen aan loopt of zowel fysiek als mentaal. Soms kan het echter goed zijn, om te proberen grenzen te verleggen en je op nieuw terrein te begeven. Het is makkelijk om steeds te herhalen, at je een prettig gevoel geeft, met het risico, dat je in je comfortzone blijft steken. De comfortzone is funest voor persoonlijke groei. Je evolueert alleen door de bestaande situatie iets te veranderen. Zo niet kan yogabeoefening routine en sleur worden.

 

Toen ik docente was op de opleiding voor yogadocenten bij de Stichting Yoga en Vedanta, vroegen ik en een collega aan de studenten om hun favoriete n minst favoriete houdingen te noemen. De cameelhouding of, ustrasasana, stond  met stip bovenaan. Het is een houding waarin het bovenlichaam een achteroverbuiging maakt en je borstkas verruimt. Hoe kwam het, dat juist de cameel de lijst aanvoerde? Waarschijnlijk door het feit, dat je je impliciet kwetsbaar maar ook open opstelt. Je laat de teugels zogezegd vieren. Je kunt ook de cameel zien als een jubelhouding waarin je het nieuwe verwelkomt.

Een van da favoriete houdingen was de tang, paschimottasana, ofteweel zittend vooroverbuiging. Hier sluit je je juist af voor externe prikkels. Je zit in je eigen ruimte.

Met ademtechnieken is het niet veel anders. Onbekend maakt onbemind, De reinigende ademtechnieken waarin wordt in en uitgeademd in snel tempo, makken sommigen angstig, bang om controle te verliezen. Om te gaan hyperventileren bijvoorbeeld.Natuurlijk en vrij te ademen voorkomt juist hyperventilatie en andere ongemakken.

De rode draad hier is vertrouwen. Vertrouwen erop  dat het lichaam en je natuurlijke controlemechanismes je uiteindelijk zullen beschermen. Leer daarna te luisteren. Dat is nou, wat je met yoga kunt bereiken.

Anne

 

 

Yoga na de zomervakantie

De zomervakantie zit er voor de meesten alweer erop. De yogalessen zijn weer van start gegaan met als deelnemers vele bekenden maar ook weer nieuwe gezichten, wat altijd spannend is.

Het is fijn, dat een groot aantal cursisten terugkomen en daarmee aangeven baat te hebben bij het volgen van de lessen. Aan de andere kant zijn er elke jaar ook weer enkelen  die zich toch op het laatste moment terugtrekken na zich aanvankelijk aangemeld te hebben soms met rede van opgaaf en soms ook niet

De redenen kunnen verschillend zijn. Veel gehoorde argumenten zijn: 1  ik merk dat ik toch behoefte heb aan iets dynamischer, 2 het stilzitten valt mij zwaar en 3 ik vind het moeilijk om elke week op een vast tijdstip tijd vrij te maken. Die redenen op zich zijn eigenlijk stuk voor stuk valide argumenten om wel met yoga door te gaan en om door te zetten.

Het is makkelijk om in je comfortzone te blijven hangen, maar wel funest voor persoonlijke groei en zelfontplooiing. Beide vereisen moed  om eruit te stappen! De voordelen zijn veelvuldig en duurzaam.  Motivatie is hier het sleutelwoord. Ik zeg uiteraard: ga ervoor, en je zult geen spijt krijgen. Je komt beter in je vel te zitten, bewustzijn en daarmee samenhangend fijngevoeligheid en intuitie vallen jou ten deel.

Ik hoop dat je het komend yogaseizoen als positief mag ervaren.

Anne